Tag: พิสูจน์หลักฐานตำรวจ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) (2 – 16 ก.ค. 2556)

| มิถุนายน 26, 2013 | 0 Comments
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) (2 – 16 ก.ค. 2556)

 

สอบตำรวจ 56

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สมัครงานราชการ ตำรวจชั้นสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

จำนวน 100 อัตรา ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยแยกอัตราและสาขาในการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้

  1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 65 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 85 คน)
  2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 30 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 45 คน)
  3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 5 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 10 คน)

คุณสมบัติทั่วไป

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

| มิถุนายน 18, 2011
ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม