Tag: ผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 56

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 56 ระดับประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 56 ระดับประเทศ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ ๖๒ ล่าสุดแล้วนั้น

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม