Tag: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2556

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2556

images

เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555
- การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม