Tag: ทหารสัญญาบัตร56

แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตรกองทัพไทย2556

แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตรกองทัพไทย2556

ประกาศผลสอบ GAT-PAT รอบล่าสุด รอบ2 มีนาคม2556
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการจะสมัครเข้ารับราชการเป็น
นายทหารชั้นสัญญาบัตร เข้าสู่กองทัพไทยนั้น
มีแนวข้อสอบมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันนะครับ

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม