Tag: กรมการพัฒนาชุมชน

ด่วน! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ อสพ. 200 อัตรา

| สิงหาคม 23, 2013
ด่วน! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบ อสพ. 200 อัตรา

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 66 เพื่อให้ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภูมิภาพ กรมฯ จึงขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการเปิดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ครับ

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม