Tag: กพ

เฉลยข้อสอบกพ.ประจำปี2555

เฉลยข้อสอบกพ.ประจำปี2555

แนวข้อสอบกพ.+เฉลยปี2555

มาแล้วค่ะสำหรับเอกสารและแนวข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบกพ.ประจำปี2555

เพื่อนๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อสอบด้านล่างนี้ค่ะ

คำสั่ง จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้
ข้อ 1. 1 1 7 9 17 …
1. 25 2. 28 3. 30 4. 33
ข้อ 2. 11 33 99 297 891 …
1. 2,673 2. 2,783 3. 2,571 4. 2,626
ข้อ 3. 3 4 5 12 21 38 …
1. 55 2. 59 3. 68 4. 71
ข้อ 4. 1 3 5 7 10 13 13 17 21 …
1. 17 2. 19 3. 25 4. 27
ข้อ 5. 33 67 136 275 554 ……
1. 1113 2. 1442 3. 1667 4. 1699

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

รวมแนวข้อสอบกพ.จากสนามจริงปี2555

รวมแนวข้อสอบกพ.จากสนามจริงปี2555

แนวข้อสอบในข้อสอบชุดนี้เพื่อนๆ สามารถอ่านรายละเอียดพร้อมเฉลย ข้อสอบกพ.จากสนามจริงปี2555

โดยมีรายละเอียด และเนื้อหาดังต่อไปนี้ ค่ะ

คำสั่ง :  จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้
1.                   -12   -7   0   10   24   …..
ก.       28
ข.       30
ค.       33
ง.       43
ตอบ       ง.  43

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

รวมข้อสอบกพ100ข้อ อัพเดท กันยายน 2555

รวมข้อสอบกพ100ข้อ อัพเดท กันยายน 2555

แนวข้อสอบกพ.+เฉลยปี2555

เป็นข้อสอบ ก.พ. ของระดับ ปริญญาตรี นะค่ะ  เพื่อนๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

และร่วมทำแบบทดสอบพร้อมเฉลย ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม