อัพเดทข่าวสารล่าสุด-ที่นี่!!

ข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ3 พนักงานส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ3 พนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ3 พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบเก่านักวิชาการพัสดุ3

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

รวมตัวอย่างข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล1

phrae2-bg-exam

รวมตัวอย่างข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล1

1. เมื่อเราขึ้นไปบนภูเขาสูงที่มีอากาศเย็น เราจะพบเกล็ดน้ำแข็งบนพื้นหญ้าเพราะเหตุใด
ก. บนภูเขาสูงมีความหนาแน่นสูงมาก
ข. บนภูเขาสูงได้รับแสงอาทิตย์น้อยมาก
ค. บนภูเขาสูงมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดน้ำค้าง
ง. บนภูเขาสูงมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ตอบ ง. การเกล็ดน้ำแข็ง เป็นปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง
2. ข้อใดถูกต้อง
ก. รังสีอินฟราเรด เป็นพลังงานความร้อนที่เข้าสู่โลกไม่ได้เพราะมีบรรยากาศโลกดูดกลืน
ข. ลมเกิดจากการที่พื้นดินดูดและคายความร้อนได้น้อยกว่าพื้นน้ำ
ค. น้ำที่มีอุณหภูมิสูง จะมีความหนาแน่นมาก จึงลอยตัวสู่เบื้องบน
ง. ลมบก เกิดขึ้นในเวลากลางคืน ลมทะเล เกิดขึ้นในเวลากลางวัน
ตอบ ง. ลมบก เกิดขึ้นในเวลากลางคืน ลมทะเล เกิดขึ้นในเวลากลางวัน

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ กพ 57 ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบ GAT-PAT รอบล่าสุด รอบ2 มีนาคม2556

รวมศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ กพ.และส่วนราชการ
ศัพท์ภาษาอังกฤษเตรียมสอบ ก.พ.และส่วนราชการอื่นๆ

**************************************

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม