อัพเดทข่าวสารล่าสุด-ที่นี่!!

สอบ กพ ปี 2557 มีภาษาอังกฤษด้วย

แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ

สอบ กพ หรือว่า ข้าราชการพลเรือน ปี 2557 หรือว่าปีนี้

มีสอบภาษาอังกฤษด้วย ต้องผ่าน อย่างน้อย 50%

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2555

images

แนวข้อสอบจริง ที่เคยออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ้างอิงจาก นายประพันธ์ เวารัมย์

มีทั้งหมด 12 ข้อครับ สำหรับเฉลย ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างครับ

1. ใครดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คนปัจจุบัน
ก. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ข. นายวิษณุ เครืองาม
ค. นายโภคิน พลกุล
ง. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
จ. นายจรัส สุวรรณมาลา

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคดีปกครองที่ฟ้องศาลปกครองได้
ก. การยื่นฟ้องขอเพิกถอนพระราชบัญญัติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ข. คดีที่ญาติจำเลยฟ้องร้องโดยกล่าวหาว่าศาลยุติธรรมตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรม
ค. คดีที่ญาติคนไข้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการที่นายแพทย์โรงพยาบาลของรัฐผ่าตัดคนไข้ผิดพลาดทำให้คนไข้พิการ
ง. คดีพิพาทที่ชาวบ้านฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง เนื่องจากจ้างเอกชนสร้างถนนเป็นทางเดินเท้าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
จ. คดีที่ทหารชั้นประทวนฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ประจำปี 2556 ภาค 2

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการที่ได้เปิดสมัครสอบท้องถิ่นไปแล้วนั้น คือเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2556 วันนี้พี่ๆ และเพื่อนๆ ก็ได้ส่งแนวข้อสอบมาให้

จึงขอนำมาเผยแพร่และบอกต่อสำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้อ่าน หรือว่า จะเตรียมตัว

ติวข้อสอบกัน นะครับ…ทั้งนี้เพื่อให้ไว้เป็นธรรมทาน นะครับ

สำหรับตัวอย่างนั้น ประกอบด้วย….

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม