Category: ลำปาง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2556

| สิงหาคม 23, 2013
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2556

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

จำนวน 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดสอบรับราชการเป็นครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 อัตรา 26 สิงหาคม – 13 กันยายน 2556

| สิงหาคม 15, 2013
เทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดสอบรับราชการเป็นครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 อัตรา 26 สิงหาคม – 13 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เปิดสอบรับราชการเป็นครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 13 กันยายน 2556

เทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดสอบครูเทศบาล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

จำนวน 6 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 13 กันยายน 2556

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<