Category: ปวส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดสอบรับราชการเป็นข้าราชการอบจ 24 ตำแหน่ง 63 อัตรา 10 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

| สิงหาคม 27, 2013
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดสอบรับราชการเป็นข้าราชการอบจ 24 ตำแหน่ง 63 อัตรา 10 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 24 ตำแหน่ง 63 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556

| สิงหาคม 26, 2013
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง เจ้าพนักงานการเกษตร

และเจ้าหน้าที่การเกษตร รวม 8 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2556

| สิงหาคม 23, 2013
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 5 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2556