Category: ประกาศรายชื่อที่นั่งสอบตำรวจ 55

ตรวจสอบรายชื่อ – ที่นั่ง – สถานที่สอบตำรวจ 10,000 อัตรา

| มิถุนายน 5, 2012
ตรวจสอบรายชื่อ – ที่นั่ง – สถานที่สอบตำรวจ 10,000 อัตรา

ตรวจรายชื่อ ที่นั่งสอบตำรวจชั้นประทวน 2555

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรายชื่อ ที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียนของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2555 แล้ว ซึ่งหลังจากการรับสมัครที่ผ่านมามียอดผู้สมัครตำรวจ 10,000 อัตราจำนวน 278,058 คน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับทั้งหมดจำนวน 10,000 อัตรา

ประกาศรายชื่อ ที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียนของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2555สายป้องกันปราบปราม (นสต.1, นสต.2, บช.น.5, ตชด.6, ปส.7, บช.ก.8, บช.ส.9, ศชต.10,11,12)

-    เข้าตามหน่วยที่ได้สมัครไว้เพื่ออ่านประกาศ

-    กำหนดสอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.2555 โดยผู้สมัครต้องอ่านระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ท้ายประกาศให้เข้าใจ เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิเข้าสอบ

-    ภายหลังอ่านประกาศแล้ว ใช้เลขประจำตัวประชาชนเข้าระบบเพื่อดูที่นั่งสอบต่อไป

—————————————————————————————————-

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม