Category: คำถามที่ถามบ่อยในการสอบตำรวจ

คำถาม หนูจะสอบตำรวจแต่พี่ชาขติดคุกคดียาเสพติด สอบได้รึเปล่า

| พฤษภาคม 2, 2012
คำถาม หนูจะสอบตำรวจแต่พี่ชาขติดคุกคดียาเสพติด สอบได้รึเปล่า

            เป็นคำถามของน้องแพท ที่อยากเป็นตำรวจแต่สงสัยว่าครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับคดียาเสพติดจะสอบได้หรือไม่ คุณมีชัย ฤชุพันธ์ ปรมาจารย์ด้านกฏหมายมาตอบให้แล้วครับ
           เว็ปไซต์มีชัยไทยแลนด์ในคอลัมน์ถามตอบกับมีชัยของนายมี ชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการกฤษฎีกา อดีตประธานวุฒิสภา มีผู้ใช้นามว่า”แพท” ถามมือกฎหมายใหญ่เรื่องการสอบตำรวจ
คำถามมีว่า “ดิฉันกำลังจะสอบเป็นตำรวจ แต่พี่ชายเคยจำคุกในคดียาเสพติด ไม่ทราบว่าประวัติของบุคคลในครอบครัวนี้จะมีผลต่อการพิจารณารับราชการรึ เปล่าคะ(ถ้าหากสอบติด)  ”
นายมีชัย ตอบว่า  “คุณเป็นคนไปสอบ เขาคงดูแต่เฉพาะตัวคุณว่าคุณมีประวัติดีหรือไม่ดีอย่างไร”

มีชัย ฤชุพันธุ์
28 เมษายน 2555  ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์คุณภาพ

คำถามที่ถามบ่อยในการสอบตำรวจ

คำถามที่ถามบ่อยในการสอบตำรวจ

รวบรวมคำถามที่มักจะถามบ่อยๆ ในการสมัครสอบตำรวจ วันนี้เลยนำมาลงให้ครับ


คำถามที่ถามบ่อยในการสมัครสอบตำรวจ

ข้อ 1.  ต้องการสมัคร สายงานป้องกันปราบปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ) หากหย่าแล้ว จะสามารถสมัครได้หรือไม่
ตอบ  สามารถสมัครได้ (โดยให้นำหลักฐานมาแสดงในวันรายงานตัวเมื่อสอบข้อเขียนได้แล้ว) กรณีที่ถือว่าไม่โสด มีเพียงกรณีเดียว คือจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการคนโสด ในสายงานป้องกันและปราบปราม เพราะจะมีความคล่องตัวกว่า และไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ ที่มีระยะเวลา 1 ปี
หากมีบุตรแต่หย่าแล้ว หรือมีบุตรโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ถือว่าโสดเช่นเดียวกัน แต่มีข้อแนะนำจากแพทย์ว่า หากกำลังตั้งครรภ์ไมค่วรจะสมัครสอบไม่ว่าสายงานใดเพราะเมื่อสอบข้อเขียนได้แล้ว ในการตรวจร่างกายจะต้องมีการ x-ray ซึ่งอาจมีผลต่อเด็กในครรภ์

ข้อ 2. ต้องการสมัครสายงานป้องกันปราบปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ) หรือสมัครกล่มงานอำนวยการและสนับสนุน ต้องเกิดระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ. อะไรถึงจะสมัครได้
ตอบ สายงานป้องกันปราบปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ) ต้องมีอายุ 18 -27  ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (3 พ.ค. 2555) คือต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 4 พ.ค. 2528 – 4 พ.ค. 2537 ส่วนกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ต้องมีอายุ 18 – 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (3 พ.ค. 2555) คือต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 4 พ.ค. 2520 – 4 พ.ค. 2537 ถึงจะสมัครได้  (เกินหรือขาด 1 วันก็ไม่สามารถสมัครได้)

ข้อ 3. จะสมัครตำรวจ 10,000  อัตราได้ที่ไหนบ้าง
ตอบ สมัครได้ทางออนไลน์อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.com แห่งเดียวเท่านั้นไมได้เปิดรับสมัคร ณ สถานที่แห่งใดรวมทั้งไม่ได้รับสมัครทางไปรษณีย์
การสมัครทางออนไลน์อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.com มีความสะดวก รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เปิดให้สมัครตลอด24 ชั่วโมงยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (3 พ.ค. 2555) ที่เปิดถึง 16.30 น.

ข้อ 4. รับสมัครบุคคลภายนอกใช้วุฒิการศึกษาอะไรในการสมัคร
ตอบ รับวุฒิ ม.6, ปวช.(ทุกสาขา) หรือเทียบเท่า เท่านั้น ส่วนวุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า ของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ก็สามารถสมัครได้เมื่อผู้สมัครสอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว ในวันรายงานตัวให้นำเอกสาร/หลักฐานที่แสดงส่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้น ๆ ไม่เกินวันปิดรับสมัคร (3 พ.ค. 2555)  ส่วนผู้ที่มีวุฒิสูงกว่า ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า เช่น ปวส., ปริญญาตรี ฯลฯ สามารถสมัครได้แต่เมื่อสอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว ในวันรายงานตัว ต้องน เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่ามาแสดง
หากปัจจุบัน หาเอกสาร/หลักฐานฯไม่พบหรือทำสูญหายให้รีบติดต่อสถานศึกษานั้นๆ แต่เนินๆ เพื่อสามารถนำมาแสดงได้ทันเวลาในวันรายงานตัว

ข้อ 5. มีการกำหนดส่วนสูงหรือไม่
ตอบ สายงานป้องกันปราบปราม เพศชาย สูง160 ซ.ม.ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซ.ม. ส่วน เพศหญิง สูง160 ซม.ขึ้นไป
สายอำนวยการและสนับสนุน  เพศชาย สูง160 ซ.ม.ขึ้นไป รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซ.ม. ส่วน เพศหญิง สูง 150 ซม.ขึ้นไป

ข้อ 6. อยู่ระหว่างผ่อนผันทหารสมัครได้หรือไม่
ตอบ สมัครไม่ใด้
กรณีรับหมายเรียกปีพ.ศ. 2555 และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีพ.ศ. 2556 สมัครได้
ส่วนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในปีพ.ศ. 2555 (เดือน เม.ย. 2555)และต้องเข้ารับราชการทหาร สมัครไม่ได้

ข้อ 7. ผู้ที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ค. 2555 (ทหารเกณฑ์) สมัครได้หรือไม่
ตอบ สมัครได้แต่ถ้าปลดประจำการในช่วงเดือน พ.ย. 2555 ไม่สามารถสมัครได้

ข้อ 8. ผู้หญิงสมัครหน่วยไหนได้บ้าง
ตอบ ผู้หญิงสามารถสมัครไดทั้งสายงานป้องกันปราบปรามและกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน โดย
สายงานป้องกันปราบปราม มี 3 หน่วยงานที่รับเพศหญิงได้แก่
(1) กองบัญชาการตำรวจนครบาล(กรุงเทพฯ) รับ 150 อัตรา
(2) ตำรวจภูธรภาค 4 (ขอนแก่น)รับ 150 อัตรา
(3) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับ 150 อัตรา
กล่มุงานอำนวยการและสนับสนุน รับ 500 อัตรา  มี
(1) หน่วยงานส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 20 หน่วยงาน รับ 400 อัตรา ประกอบด้วย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานกำลังพล สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงาน-คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ  สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติกองการต่างประเทศกองสารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ กองบินตำรวจกองวินัย สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ3 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจและ
(2) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับ 100  อัตรา

ข้อ 9. สายอำนวยการและสนับสนุน มีการทดสอบ วิ่ง ว่ายน้ำ หรือไม่
ตอบ สายอำนวยการและสนับสนุน ในส่วนหน่วยงานส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 20 หน่วยงานรับ 400 อัตรา ไม่ต้องทดสอบ วิ่ง ว่ายน้ำ มีเพียงสัมภาษณ์เท่านั้น ส่วนผู้สมัครสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งรับ 100 อัตรา เมื่อสอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษ อีกคร้ังและต้องผ่านเกณฑ์คะแนน 60% รวมทั้งมีการสัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน

ข้อ 10. ถ้าเป็นบุตรของข้าราชการตำรวจจะมีคะแนนเพิ่มหรือไม่
ตอบ จะมีคะแนนเพิ่มให้เฉพาะกรณีต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรมหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือก่อความไม่สงบ หรืออริราชศัตรู

ข้อ 11. สายป้องกันปราบปราม และสายอำนวยการและสนับสนุน สอบวิชาอะไรบ้าง
ตอบ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน
วิชาที่ใช้สอบสายป้องกันปราบปราม 5 วิชา วิชาที่ใช้สอบสายอำนวยการและสนับสนุน 6 วิชา

วิชาที่ใช้ในการสอบตำรวจสายงานอำนวยการ และสายปราบปราม

บทความนี้เกี่ยวกับ คำถามและคำตอบที่ถามบ่อยในการสอบตำรวจ วิชาที่ใช้สอบตำรวจ

…:: อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแนวข้อสอบเพิ่มเติม!! Download Now!!::…