Category: ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย

สพป.ชลบุรี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา 4 กลุ่มวิชา

| ธันวาคม 1, 2012
สพป.ชลบุรี เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 9 อัตรา 4 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงนเขตพื้นที่กรศึกษำ
ประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา 3 กลุ่มวิชา

| พฤศจิกายน 26, 2012
สพป.เชียงราย เขต 3 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา 3 กลุ่มวิชา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงนเขตพื้นที่กรศึกษำ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
มีอัตราว่างที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 5 อัตรา 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.cr3.go.th/cr3/information/file/26-11-2012-36-46-25200%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1.doc