Category: กำหนดการสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2555

ความคืบหน้าการสอบบรรจุผู้บริหารสถานศึกษา

ความคืบหน้าการสอบบรรจุผู้บริหารสถานศึกษา

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าหลังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งรับสมัครวันที่ 3-9 เมษายน มียอดผู้สมัครประมาณ 15,000 คนนั้น
ขณะนี้มีผู้สมัครในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาบางส่วน ได้แจ้งข้อมูลมายัง สพฐ.ว่าตามปฏิทินที่ สพฐ.กำหนดให้สอบข้อเขียนแบบปรนัยในวันที่ 13 พฤษภาคมนั้น ตรงกับช่วงการมอบตัวรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 อาจทำให้ผู้ที่สมัครสอบไม่สามารถไปสอบตามที่กำหนดได้ เพราะติดภารกิจการรับนักเรียน จึงสอบถามว่าจะเลื่อนปฏิทินการสอบคัดเลือกออกไปได้หรือไม่
ซึ่งตนได้หารือกับสำนักพัฒนระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.แล้ว เห็นว่าไม่ควรเลื่อนการสอบออกไป เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นเชิงบริหาร และเป็นเรื่องภายในที่สถานศึกษาสามารถมอบให้ข้าราชการครูฯคนอื่นทำหน้าที่รับนักเรียนแทนผู้ที่จะต้องมาสอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ ซึ่ง สพฐ.จะกำชับไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ประสานไปยังโรงเรียน
“นอกจากนี้ ยังมีข้อห่วงใยเรื่องสนามสอบที่อาจจะต้องใช้เป็นสถานที่รับนักเรียนนั้น อยู่ในวิสัยที่ สพฐ.สามารถบริหารจัดการหาสถานที่เป็นสนามสอบใหม่ได้ทัน และยังมีเวลาโดยไม่ต้องเลื่อนสอบออกไป เนื่องจากเหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน กว่าจะมีการสอบ และในวันที่ 30 เมษายนนี้ สพฐ.จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการสอบข้อเขียน” นายชินภัทรกล่าว
…:: อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแนวข้อสอบเพิ่มเติม!! Download Now!!::…