Author Archive: ตัวอย่างแนวข้อสอบ

rss feed

แนวข้อสอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2557

แนวข้อสอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2557

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2557

นวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
รวมทุกอย่างที่ออกสอบ

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 PEA 2557

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 PEA 2557

13804244936733

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

หลังจากที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ ประกาศเปิดรับสมัครงานรับสมัครบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้า
ปฎิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จ านวน 348 อัตรา วันนี้เลยน าแนวข้อสอบเก่าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ มาอัพเดทคะ หากท่านใดสนใจที่จะอ่าน สามารถอ่านรายละเอียดของแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค หรือ กฟภ ได้ด้านล่างคะ แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส าหรับสอบปี 2557 แนวข้อสอบ กฟภ พร้อม
เฉลย 2557 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์

| มิถุนายน 25, 2014 | 0 Comments
รายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์

570620_04

ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานต่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ) ประธานในพิธี
เปิดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์ ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 30
มิถุนายน 2557 โดยมีนักกีฬาจากจังหวัดต่าง ๆ ในโซนภาคเหนือ รวม 15 จังหวัด ร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาค 5

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้ง 43 นครราชสีมาเกมส์ ที่จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม