Author Archive: ตัวอย่างแนวข้อสอบ

rss feed

รายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์

| มิถุนายน 25, 2014 | 0 Comments
รายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์

570620_04

ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานต่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ) ประธานในพิธี
เปิดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์ ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 30
มิถุนายน 2557 โดยมีนักกีฬาจากจังหวัดต่าง ๆ ในโซนภาคเหนือ รวม 15 จังหวัด ร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาค 5

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้ง 43 นครราชสีมาเกมส์ ที่จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ3 พนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ3 พนักงานส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ3 พนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ3 พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบัญ
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบเก่านักวิชาการพัสดุ3

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

รวมตัวอย่างข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล1

รวมตัวอย่างข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล1

phrae2-bg-exam

รวมตัวอย่างข้อสอบ ผู้ช่วยพยาบาล1

1. เมื่อเราขึ้นไปบนภูเขาสูงที่มีอากาศเย็น เราจะพบเกล็ดน้ำแข็งบนพื้นหญ้าเพราะเหตุใด
ก. บนภูเขาสูงมีความหนาแน่นสูงมาก
ข. บนภูเขาสูงได้รับแสงอาทิตย์น้อยมาก
ค. บนภูเขาสูงมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดน้ำค้าง
ง. บนภูเขาสูงมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ตอบ ง. การเกล็ดน้ำแข็ง เป็นปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง
2. ข้อใดถูกต้อง
ก. รังสีอินฟราเรด เป็นพลังงานความร้อนที่เข้าสู่โลกไม่ได้เพราะมีบรรยากาศโลกดูดกลืน
ข. ลมเกิดจากการที่พื้นดินดูดและคายความร้อนได้น้อยกว่าพื้นน้ำ
ค. น้ำที่มีอุณหภูมิสูง จะมีความหนาแน่นมาก จึงลอยตัวสู่เบื้องบน
ง. ลมบก เกิดขึ้นในเวลากลางคืน ลมทะเล เกิดขึ้นในเวลากลางวัน
ตอบ ง. ลมบก เกิดขึ้นในเวลากลางคืน ลมทะเล เกิดขึ้นในเวลากลางวัน

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม