แนวข้อสอบอบต.

แนวข้อสอบ
วันนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ได้ทดสอบระบบเชื่อมสัมพันธ์ระบบแนวข้อสอบมาตรฐาน
เพื่อรองรับการสอบมาตรฐานในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้ง ภาค ก.,ภาค ข.
รวมไปถึง ภาค ค. ทั้งข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งตัวอย่างข้อสอบด้านล่างนี้ เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของการทดสอบระบบการใช้งานระบบแนวทางข้อสอบแบบออนไลน์เพียงเท่านั้น
ท่านสมาชิกและผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างเพื่อทำการนำมาเป็นแนวทาง
ในการอ่าน ติว และสอบคัดเลือกเท่านั้น….

ทั้งนี้และทั้งนั้นนอกจากจะมีแนวข้อสอบแล้วทางสำนักงานเขตยังมีเฉลยแบบฝึกหัด
ทั้งที่เป็นแบบตัวอย่างโจทย์สัญญลักษณ์ และโจทย์แบบเลือกตอบ ทั้งที่เป็นแบบกากบาท
และแบบข้อความมีให้เลือกหลายอาชีพ เช่น แนวข้อสอบครู-อาจารย์ แนวทางการสอบ กพ.
แนวทางการสอบตำรวจ,แนวทางการสอบทหารแนวทางการสอบพยาบาล,แนวทางการสอบแพทย์
แนวทางการสอบอัยการ,แนวทางการสอบปลัด,แนวทางการสอบ อบต.,แนวทางการสอบเทศบาล
แนวทางการสอบกำนัน,แนวทางการสอบผู้ใหญ่บ้าน,แนวทางการสอบอาชีพอื่นๆ

หวังว่าแนวทางการออกข้อสอบ ตัวอย่างพร้อมเฉลยคงเป็นประโยชน์กับผู้สนใจและที่ต้องการนำไป
ศึกษาต่อเพื่อเลื่อนตำแหน่งขั้นเงินเดือน ตำแหน่งหน้าที่การงาน และตำแหน่งอื่นๆที่สูงยิ่งขึ้นไป
สำหรับการนำแนวข้อสอบไปใช้นั้น สามารถแจกจ่ายเพื่อทำสำเนาและเผยได้
ความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อนๆ ที่กำลังหาอยู่ ไม่ยากอย่างที่คิด ทางสำนักงานเขตได้จัดเตรียม
เอาไว้เผื่อเพื่อนๆ ด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้ว….

• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 3529 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**ข้อกำหนดการใช้งานเบื้องต้น เพราะถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :
• แนวข้อสอบที่ได้เผยแพร่บนพื้นฐานเว็บเพจแห่งนี้ ได้ไว้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธาณชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
• เนื้อหา,ข้อความ หรือเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดอันเกิดจากเว็บไซท์นี้ ("เนื้อหา") มีไว้เพื่อให้ท่านใช้วิทยาทาน
• โปรใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบความถูกต้องของแนวข้อสอบ หรือเนื้อหาภายในเอกสาร
• ท่านควรตรวจทานเนื้อหาก่อนทำการวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อลดขั้นตอนความผิดพลาดอันเกิดขึ้น
• ขอให้ท่านโชคดีและประสบความสำเร็จที่ท่านมุ่งหวังปรารถนา อันเกิดจากความฝึกฝน พยายาม!!

Tags:

Category: แนวข้อสอบอบต

Comments (8)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. ยัซมิน พูดว่า:

    ขอคุณครับทีให้ความรู้เพิ่ม

  2. lucky พูดว่า:

    ขอบคุงค่ะ

  3. banjerd พูดว่า:

    ขอบคุง

..เพิ่มความคิดเห็น..