ผลสอบนานาชาติ 2556

ประกาศผลสอบ GAT-PAT รอบล่าสุด รอบ2 มีนาคม2556

ประกาศผลสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ 2556
ตามที่ สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดให้ทุกสำนักงานเขตทั่วประเทศมีนโยบายดำเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลนั้น กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี 2556 นั้น โดยกำหนดสอบคัดเลือกรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในเดือนมกราคม
พุทธศักราช 2556 นั้น รอบสอง ประจำเดือนมีนาคม 2556 และรอบสามต่อยอดจัดค่ายอบรมเข้ม
ทางวิชาการ เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2556 นั้น
บัดนี้ ผลการสอบนานาชาติ 2556 ได้ประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2556

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดและข้อมูลเอกสารประกอบเพิ่มเติม ได้ที่นี่!! …

• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 1681 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**ข้อกำหนดการใช้งานเบื้องต้น เพราะถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :
• แนวข้อสอบที่ได้เผยแพร่บนพื้นฐานเว็บเพจแห่งนี้ ได้ไว้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธาณชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
• เนื้อหา,ข้อความ หรือเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดอันเกิดจากเว็บไซท์นี้ ("เนื้อหา") มีไว้เพื่อให้ท่านใช้วิทยาทาน
• โปรใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบความถูกต้องของแนวข้อสอบ หรือเนื้อหาภายในเอกสาร
• ท่านควรตรวจทานเนื้อหาก่อนทำการวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อลดขั้นตอนความผิดพลาดอันเกิดขึ้น
• ขอให้ท่านโชคดีและประสบความสำเร็จที่ท่านมุ่งหวังปรารถนา อันเกิดจากความฝึกฝน พยายาม!!

Category: แนวข้อสอบทั่วไป

..เพิ่มความคิดเห็น..