อัพเดทข่าวสารล่าสุด-ที่นี่!!

แนวข้อสอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2557

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2557

นวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
รวมทุกอย่างที่ออกสอบ

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 PEA 2557

13804244936733

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

หลังจากที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ ประกาศเปิดรับสมัครงานรับสมัครบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้า
ปฎิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จ านวน 348 อัตรา วันนี้เลยน าแนวข้อสอบเก่าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ มาอัพเดทคะ หากท่านใดสนใจที่จะอ่าน สามารถอ่านรายละเอียดของแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค หรือ กฟภ ได้ด้านล่างคะ แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส าหรับสอบปี 2557 แนวข้อสอบ กฟภ พร้อม
เฉลย 2557 แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์

| มิถุนายน 25, 2014 | 0 Comments

570620_04

ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานต่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ) ประธานในพิธี
เปิดงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์ ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่ ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 30
มิถุนายน 2557 โดยมีนักกีฬาจากจังหวัดต่าง ๆ ในโซนภาคเหนือ รวม 15 จังหวัด ร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาค 5

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้ง 43 นครราชสีมาเกมส์ ที่จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม