คลังเก็บป้ายกำกับ: ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมประถมศึกษา-ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

005วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
การแข่งขันปฏิมากรรมลอยตัว

อ่านเพิ่มเติม

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมประถมศึกษา-สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

005
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

แอโรบิก
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
การผูกเงื่อน  การทรงตัว และโยนบอล
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมประถมศึกษา-วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

005
วิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม