คลังเก็บหมวดหมู่: ภาคตะวันออก

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมประถมศึกษา-คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

005วิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
การสร้าง Webpage ประเภท CMS
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ E-Book

อ่านเพิ่มเติม