คำขวัญงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63

005

“อัจฉริยะเด็กไทย  สรรสร้างศิลปหัตถกรรมนำสมัย ก้าวไกลสู่สากล”

คำขวัญประจำงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2556

Talented Thai Children Can
Modernize Thai handicrafts
to the international stages
18-20 ธันวาคม พ.ศ.2556

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 668 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน: