?

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

Start here

  • Sitemap
  • ติดต่อ!!
  • ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
  • ภาพกิจกรรมสพป.แพร่ เขต 2
  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด

นายวีรพล  ปัญญาวัน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลู้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านแม่หลู้ โดยมีกิจกรรม เพาะเห็ดลม  ปลูกถั่วฝักยาว เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว