?

เหรียญเงิน ระดับชาติ การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

Start here

  • Sitemap
  • ติดต่อ!!
  • ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
  • ภาพกิจกรรมสพป.แพร่ เขต 2
  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด

เด็กชายเจษฎากร สบายสุข และเด็กหญิงสุภาภรณ์ สุภาพได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ”สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายไม่กำหนดช่วงชั้น โดยได้รับการสนับสนุนและดูแลเป็นอย่างดีจาก นายสะอาด ศรีปินตา  ผอ.ร.ร.และ ครูสุนันทา จรุงจิตร, ครูขวัญดาว ปลาเงิน