?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2ป้องกันไข้เลือดออก

naunong227

วันที่ 18  กรกฎาคม  2557  สาธารณสุขอำเภอลองจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันไข้เลือดออกจากแพทย์ทางเลือก จากสมุนไพร (ยาโฮมิโอพาธีย์จากสมุนไพร Eupatorium  perfoliatum) กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง โดยมี นายไพโรจน์   สุขธยารักษ์ ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

namkong227

ร.ร.บ้านน้ำโค้ง  โดย นายไพศาล สุวรรณเกษม ผอ.ร.ร.ได้จัดโครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มพัฒนานักเรียนสู่อาเซียน  นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557  ณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมบวชป่า

mj227

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ ร่วมกิจกรรมบวชป่า ณ สวนสักอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่  โครงการบวชป่าตามยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน โดยสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย - สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ ร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

pongpawai217

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นางสาวศรีสุภางค์  ถุงเงิน ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกับเทศบาลตำบลปงป่าหวายและชุมชนในตำบลปงป่าหวาย ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ ที่วัด พงป่าหวาย ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยมีชาวบ้านที่มีจิตศรัทธา และนักเรียนมากมายร่วมกันในพิธี

ถวายเทียนพรรษา

papai227

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไผ่ ได้ทำบุญใส่บาตรและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าไผ่และวัดน้ำพร้าว ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ถวายเทียนจำนำพรรษา

pongpawai227

เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2557   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ได้ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ วัดต้นม่วง  ต.ปงป่าหวาย  อ.เด่นชัย  จ.แพร่   เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

การจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษ

english sridog187

นายชาติชาย กันกา, นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ให้กำลังใจคณะครูในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง ICT ร.ร.วัดศรีดอก