?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  อ.ลอง

long107

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  ณ ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อ.ลอง จ.แพร่  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีบุคลากรลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอลองร่วมพิธี

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  อ.เด่นชัย

denchai107

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  ณ ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีบุคลากรลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอเด่นชัยร่วมพิธี

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  อ.วังชิ้น

wangchin107

นายโกวิท บวรศักดิยุต รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  ณ ร.ร.บ้านใหม่ อ.วังชิ้น จ.แพร่  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีบุคลากรลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอวังชิ้นร่วมพิธี

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

kovit306นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน กิจกรรมที่ 1 อบรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

mj306กลุ่มโรงเรียนเด่นชัยพนา  จัดอบรบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการให้กับนักเรียน ชั้น ป. 4 – 6 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเด่นชัยพนา ทั้ง 10 โรงเรียน  โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรม 266 คน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557   อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากตำรวจสถานีภูธรเด่นชัย  คุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และพระวิทยากรจากวัดชัยเขต 

กิจกรรมวันสุนทรภู่และรณรงค์วันต่อต้ายยาเสพติดต่อต้าน

ailim306นายนิวัติ  อุ่นอารมณ์  ผอ.ร.ร.บ้านอ้ายลิ่ม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมวันสุนทรภู่และในวันเดียวกันนี้ก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้น ณ  โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม (ลิ่มราษฎร์สามัคคี) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้