?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!

welcome to asean phrae2.com
welcome to asean phrae2.com

กีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

naunong1802

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี

tri1802

กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ณ วนอุทยานแพะเมืองผี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายไตรยศ  เสรีรักษ์ ประธานกลุ่ม คณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วนอุทยาน ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรม 

งานนมัสการปิดทองพระพุทธรูปนั่งดินและนมัสการพระธาตุวัดศรีดอก

sridog102

โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)  ร่วมจัดกิจกรรมการสืบสานงานประเพณีร่วมกับชุมชนบ้านหัวฝาย ในการจัดงานนมัสการปิดทองพระพุทธรูปนั่งดิน นมัสการพระธาตุวัดศรีดอก ประจำปี 2558  โดย นายมานิต ภาษิตวิไลธรรมและคณะครู นักเรียน จัดทำเวที และ จัดชุดการแสดง แสง สี เสียง บนเวที เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนผู้ปกครองเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ศีลธรรมอันดีงามสืบไป ซึ่งจัดกิจกรรมทุกคืน ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมศึกษานิทศก์

surasak1802

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อวางแผนการนิเทศโรงเรียนและการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมบุคลากร สพป.แพร่ เขต 2

bos1802

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    เพื่อติดตามการดำเนินงานใน สพป.แพร่ เขต 2  เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมเป็นจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

chuchart1702

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวางหรีดและร่วมเป็นจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่หวัน พอจิต มารดาของ นายชูชาติ พอจิต ผอ.กลุ่มอำนวยการ ณ บ้านเลขที่ 92 บ้านร้องแหย่ง ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

สพป.แพร่ เขต 2 รับการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

bos1702

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ดร.ธเนศ ขำเกิด ประธานคณะกรรรมการ น.ส.ศราวดี  โพธิ์สุข  น.ส.ภิญญา พังยอดเทียม คณะกรรมการ จากสำนักติดตามฯ สพฐ. เดินทางเข้าติดตามการบริหารจัดการของ สพป.แพร่ เขต 2 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557  ณ ห้องประชุม  สพป.แพร่ เขต 2 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน