?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2อบรมครูด้านวินัย

nitikorn407

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการอบรมสัมมนาข้าราชการครูด้านวินัยและการรักษาวินัย  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2  โดยมีนาย มานิต  คณะโต นิติกรชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงาน ก.ค.ศ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ket407

นายวิโรจน์  พอจิต  ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ครั้งที่ 1/2557  เพื่อพิจารณาการยกเลิกการเรียนรวม, การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การดำเนินการรับนักเรียนในสังกัดและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน

surasak407

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้าใจการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน  ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทอง อ.เมือง จ.แพร่

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  อ.สูงเม่น

sumen107

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  ณ ร.ร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557  โดย นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีบุคลากรทางการลูกเสือ, ลูกเสือและเนตรนารีในอำเภอสูงเม่นร่วมพิธี

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  อ.ลอง

long107

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  ณ ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อ.ลอง จ.แพร่  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีบุคลากรลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอลองร่วมพิธี

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  อ.เด่นชัย

denchai107

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  ณ ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีบุคลากรลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอเด่นชัยร่วมพิธี