?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2หล่อเทียนพรรษา

pailom137

นายอุทัย   มโนตุลาการ   ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ล้อม   เป็นประธานพิธีหล่อเทียนพรรษา   เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีในการหล่อเทียนพรรษาและนำไปถวายพระในวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม   ในวันที่  10 กรกฎาคม   2557

จัดอบรมภูมิปัญญาชาวบ้านดนตรีไทย

ailim137

นายนิวัติ  อุ่นอารมณ์  ผอ.ร.ร.บ้านอ้ายลิ่มและคณะครูได้จัดการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนตามโครงการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ นางจิราภรณ์ ประเสริฐศรี ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูในวันดังกล่าว

เชิญ ร.ร.ขยายโอกาสประชุม

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงร่วมประชุมเพื่อวางแผนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง ICT โรงเรียนวัดศรีดอก  โดยให้นำข้อมูลรายการที่โรงเรียนจะส่งเข้าร่วมแข่งขันมาในวันประชุมด้วย

เตรียมสอบ O-NET 2557

surasak157

นายสุรศักดิ์  ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

คัดเลือก ก.ต.ป.น.

ch157

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางกอบกุล พรหมทอง ผอ.ร.ร.บ้านปง  ส่วนผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ผู้ได้รับใบอนุญาต  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านม่อน

mon117

นายสง่า พุ่มพวง ผอ.ร.ร.บ้านม่อน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านม่อน ต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด นำโดย คุณวิไลวรรณ  ดอยลอมและคณะ มอบพัดลมอุปกรณ์เครื่องเขียนและขนมช่วยเหลือโรงเรียนบ้านม่อน ที่ยังขาดแคลนพัดลมในห้องเรียนอีกหลายห้อง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

kowit117

นายโกวิท  บวรศักดิยุต  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง  กลุ่มโรงเรียนในอำเภอวังชิ้น  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  ณ หอประชุม ร.ร.บ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)