?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2กิจกรรมวันภาษาไทย

sridog thai148โรงเรียนวัดศรีดอก  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดและทำกิจกรรม การประกวด การเขียนเรียงความ การประกวดวาดภาพ การอ่านเอาเรื่อง การคัดลายมือ การประกวดนางผีเสื้อสมุทร

ประชุมผู้ปกครอง

sumen148นายธีรศักดิ์  แก้วบริสุทธิ์ ผอ.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ สิงหาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร เพื่อทำความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน และขอความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

กิจกรรมงานวันแม่ & อาเซียนเดย์

sridog148ร.ร.วัดศรีดอก จัดกิจกรรมงานวันแม่ & อาเซียนเดย์ ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ของ ร.ร. โดยมี คุณกมลพรรณ เวสกุล กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นประธานในพิธีวันแม่ และ นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีงานวันอาเซียน 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

bos136นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นำโดย นายวิโรจน์ พอจิต ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านแม่ยุ้น, ร.ร.บ้านเด่นชุมพล, ร.ร.บ้านปากพวก  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557

พิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ

momlong2014
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลอง
เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลอง วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 น

Mother of ASEAN day.

AJL2014AECmothers
นายสำรวย เหว่าโต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวัน ASEAN Day

โดยมีคุณครูและนักเรียนร่วมกันดำเนินกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)

pinmom2014

นายชุมพร กาวีเปิ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โดยมีคุณพ่อกสิณ ภุมมะภูติ ,นายสมศักดิ์ วงศ์หลวง ประธานและรองประธานกรรมการสถานศึกษา

รวมทั้งประชาชนชาวบ้านปินร่วมงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557