..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!

welcome to asean phrae2.com

สารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2

Logo สพป.แพร่ เขต 2

Logo แพร่2…:: เว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต2 ::…

ร.ร.บ้านแม่แปง
ร.ร.บ้านแพะทุ่งเจริญ
ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง
ร.ร.บ้านแพะทุ่งเจริญ
ร.ร.บ้านปงหัวหาด
ร.ร.บ้านน้ำแรม
ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร
ร.ร.บ้านวังเลียง
ร.ร.บ้านปากกาง
ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ร.ร.บ้านปิน
ร.ร.วัดศรีดอก
ร.ร.วัดสิทธิวิมล
ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ
ร.ร.ชุมชนบ้านปงท่าข้าม
ร.ร.บ้านแม่ปาน
ร.ร.บ้านดอนชัย
ร.ร.บ้านอ้ายลิ่ม
ร.ร.บ้านแม่หลู้
ร.ร.บ้านกวาง
โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง (รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ)
โรงเรียนบ้านแม่ป้าก
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
โรงเรียนบ้านนาพูน
โรงเรียนไร่หลวง
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้
โรงเรียนบ้านน้ำริน
โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

ประเมินโรงเรียนสุจริต

chaloonคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนสุจริต สพป.แพร่ เขต 2  ดำเนินการประเมินโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ในวันที่ 17 มีนาคม 2557  โดยนักเรียนจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ การปลูกจิตสำนึกมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต

ทำบุญ ร.ร.วัดสร่างโศก ครบรอบ 82 ปี

srangsok174นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในงานทำบุญโรงเรียนครบรอบ 82 ปี  และทำบุญโรงอาหารโรงเรียนวัดสร่างโศก  หลังจากปรับปรุงโรงอาหาร ด้วยเงินบริจาค  จำนวน  127,300   บาท   ในวันที่  14   มีนาคม   2557

สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมงานฌาปนกิจศพ

kiti1604คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 , กลุ่ม ร.ร.เอกชน สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สุทัศน์ สุขวุฒิไชย มารดาของ นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1   ในวันที่ 16  มีนาคม 2557    ฌาปนสถานบ้านเหมืองหม้อ  ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่

วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

kiti134

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด, กลุ่ม ร.ร.เอกชน สพป.แพร่ เขต 2 และ สมาคม ร.ร.เอกชน จังหวัดแพร่  ร่วมวางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สุทัศน์ สุขวุฒิไชย มารดาของ นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1   ในวันที่ 13 มีนาคม 2557  ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  โดยกำหนดฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานบ้านเหมืองหม้อ  ในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557  เวลา 13.00 น.

ประชุมจัดสรรงบฯ อบจ.

pan134

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557  นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณปี 2558 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

พิธีเปิดป้ายศูนย์เครือข่ายโรงเรียนร่องกาศไตรภาคีโมเดล

vvv144

นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์เครือข่ายโรงเรียนร่องกาศไตรภาคีโมเดล และงาน OPEN HOUSE การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านปงพร้าว โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ และโรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน ณ โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน  ในวันที่  12  มีนาคม   2557

ผอ.นวรัตน์  ต่วนชะเอม
นายนวรัตน์  ต่วนชะเอม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

เว็บลิงค์สำนักงาน

เรื่องล่าสุด


สพปแพร่เขต2
สพปแพร่เขต2
สพปแพร่เขต2All Browser Compitable website. ipv6 ready