?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!

ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2

กรอกข้อมูลการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตออนไลน์

กรอกข้อมูลการจัดหาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 92 โรงเรียน จุดเน้นสถานศึกษา โปรแกรม Triple A ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2 ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2welcome to asean phrae2.com
welcome to asean phrae2.com

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โครงการขยายผลการศึกษา

คุณลักษณะเฉพาะ

ให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติตามเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด 

สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมโครงการ “ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง”

forest199

คณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมโครงการปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง ในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่ง จ.แพร่ ร่วมกับป่าไม้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการปลูกป่าในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ บ้านนาคูหา และบ้านนาตอง อ.เมือง จ.แพร่

รางวัลชนะเลิศ

cham sridog179

นายมานิต  ภาษิตวิไลธรรม ผอ.ร.ร.วัดศรีดอก และคณะครู นำทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลและนักกรีฑา วิ่ง 31 ขา ลงแข่งขันกีฬาจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด และวอลเลย์บอลในร่ม  รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี หญิง และ รุ่น ไม่เกิน 16 ปีหญิง

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

banmai179

นายสกล พงศ์สุขรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามโครงการโรงเรียนวีถีพุทธ โดยสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนา ทุกวันพระ ณ โรงเรียนบ้านใหม่    

ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 ศึกษาดูงาน

kowdin119

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557  ณ อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี  ในระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2557

ประกวด “สร้างภาพไทย”

sridog179

นักเรียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “สร้างภาพไทย”  กับสำนักวัฒนธรรม จังหวัดแพร่ ณ วัดร้องแหย่ง ในวันที่ 9  กันยายน 2557

คัดกรองเด็กพิเศษ

pailom179

นายอุทัย   มโนตุลาการ  ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ล้อม จัดกิจกรรมให้ความรู้และคัดกรองเด็กพิเศษ โดยมี นางโฉมยงค์  บุตรราช วิทยากร จากโรงพยาบาลแพร่และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนเด็กพิเศษ และเด็กพิเศษ  จำนวน   35  คน  และดำเนินกิจกรรมการคัดกรองเด็กพิเศษ  ใน ที่  14  กันยายน  2557   ซึ่งต่อไปเด็กพิเศษจะได้รับความช่วยเหลือในส่วนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ทุกสาระกลุ่มวิชา