?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2กิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้านม่อน

mon88คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านม่อน  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก กตัญญู กตเวทีต่อแม่ พร้อมจัดกิจกรรม โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าและร่วมกันปลูกข้าว ดำนา ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านม่อน  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

เข้าค่ายพุทธบุตร

sumen budishโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้น ป. 4 – 6  

ณ วัดสูงเม่นในระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 ประจำปีการศึกษา 2557

เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรมเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

โดยนายธีรศักดิ์  แก้วบริสุทธิ์ ผอ.ร.ร. เป็นประธานในพิธี

ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

naunong88นายไพโรจน์  สุข ธยารักษ์ ผอ.ร.ร. เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 ในระหว่างวันที่ 1 31 สิงหาคม 2557  ณ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง

แข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนสูงเม่น

sumen88นายธีรศักดิ์  แก้วบริสุทธิ์  ประธานกลุ่มโรงเรียนสูงเม่น ร่วมกับคณะครู บุคลากรกลุ่มโรงเรียนสูงเม่น จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนสูงเม่น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ค่ายทักษะวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน

pinAAAEX2014412edc

นายชุมพร กาวีเปิ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิน เป็นประธานเปิดค่ายทักษะวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านปินในวันที่ 7 สิงหาคม 2557

English For Directors

english 48นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Communication English For Directors  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

bos school68ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557  นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

พร้อมด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปง, รร.บ้านม่อน และ ร.ร.บ้านผามอก