..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!

welcome to asean phrae2.com

สารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2

Logo สพป.แพร่ เขต 2

Logo แพร่2…:: เว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต2 ::…

ร.ร.บ้านแม่แปง
ร.ร.บ้านแพะทุ่งเจริญ
ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง
ร.ร.บ้านแพะทุ่งเจริญ
ร.ร.บ้านปงหัวหาด
ร.ร.บ้านน้ำแรม
ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร
ร.ร.บ้านวังเลียง
ร.ร.บ้านปากกาง
ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ร.ร.บ้านปิน
ร.ร.วัดศรีดอก
ร.ร.วัดสิทธิวิมล
ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ
ร.ร.ชุมชนบ้านปงท่าข้าม
ร.ร.บ้านแม่ปาน
ร.ร.บ้านดอนชัย
ร.ร.บ้านอ้ายลิ่ม
ร.ร.บ้านแม่หลู้
ร.ร.บ้านกวาง
โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง (รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ)
โรงเรียนบ้านแม่ป้าก
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
โรงเรียนบ้านนาพูน
โรงเรียนไร่หลวง
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้
โรงเรียนบ้านน้ำริน
โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

ขยายผลการใช้โปรแกรม

kovit194นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

เตรียมเป็นเจ้าภาพศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ

meeting194ในวันที่ 19 มีนาคม 2557  สพป.แพร่ เขต 1 , สพป.แพร่ เขต 2, สพม. เขต 37  ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64  ครั้งที่ 1/2557  โดยจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้  ณ ห้องประชุม สพม.เขต 37

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

vilawan194นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการออกประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียนบ้านเวียงทองและโรงเรียนบ้านปงพร้าว  ในวันที่ 19 มีนาคม 2557

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ch184นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการออกประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มน้ำชำ-หัวฝาย  ในวันที่ 18 มีนาคม 2557

การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

bos184

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 1 โดยรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.แพร่ เขต 2 กับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิมล จำนงบุตร ในวันที่ 18 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

เปิดบ้านวิชาการ ร.ร.วัดศรีดอก

sridog184

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการสืบสานภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ร.ร.วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียน  โดยมี นายมานิตย์ ภาษิตวิไลธรรม ผอ.ร.ร. และคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสูงเม่นให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

ผอ.นวรัตน์  ต่วนชะเอม
นายนวรัตน์  ต่วนชะเอม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

เว็บลิงค์สำนักงาน

เรื่องล่าสุด


สพปแพร่เขต2
สพปแพร่เขต2
สพปแพร่เขต2All Browser Compitable website. ipv6 ready