?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2วันอาเซียนเดย์ ร.ร.วัดศรีดอก

sridog asain268ร.ร.วัดศรีดอก จัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดและทำกิจกรรมการเรียนรู้ ประชาคมอาเซียนแบบเจาะลึกถึงวัฒนธรรม 10 ประเทศอาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557   มีการแสดงชุด เพลงประชาคมอาเซียน  ตอบปัญหาอาเซียน แข่งขันโต้วาที เรื่อง ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการแสดงละคร โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เรื่อง การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน มีกิจกรรมตามซุ้มฐาน  3 เสาหลัก ของอาเซียน ได้แก่ เสาที่ 1 สังคมและความมั่นคง 10 ประเทศอาเซียน   เสาที่ 2 สังคมและเศรษฐกิจ 10 ประเทศอาเซียน  เสาที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม 10 ประเทศอาเซียน

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2557

takam268นายประดิษฐ์  คำมี ผอ.ร.ร.บ้านปงท่าข้าม  ร่วมกับคณะครู ครูฝึกสอน นักเรียน  ได้จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนได้แสดงความรักที่มีต่อบุพการี สร้างรอยยิ้มและความปลื้มปีติโดยทั่วหน้า โดยมี สจ. วิตติ แสงสุพรรณ  เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557  

รวมใจถวายพระพร

sridog128นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม ผอ.ร.ร.วัดศรีดอกพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา, คณะครู, ผู้ปกครองและ นักเรียน โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ได้จัดกิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

YC Youth Counselor.

YCcamp2014
นายโกวิท  บวรศักดิยุต  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม
พัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ค่ายกิจกรรมเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา
YC (Youth Counselor) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ วัดสะแล่ง อำเภอลอง
และในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

AJRLsience2014
นายมานิตย์ แก้วบาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  โดยมีนักเรียน ครู ร่วมกิจกรรม
แบ่งตามฐานวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ของผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้กิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอนมากขึ้น

การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร

pinbighooksa1qrfa2014
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา
มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
และนางพัชรี ณ ลำปาง ครูชำนาญการพิเศษจ จาก สพป.น่าน เขต
โดยมีนายชุมพร กาวีเปิ๊บ ประธานกลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)

สอนซ่อมเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ppin2014AFCSq12
นายชุมพร กาวีเปิ๊บ ประธานกลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง เป็นประธานเปิดการสอนซ่อมเสริม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)

ผอ.นวรัตน์  ต่วนชะเอม
นายชาติชาย  กันกา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2