?welcome to asean phrae2.com
กองทุนช่วยเหลือนักเรียน

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

meeting902

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  เพื่อมอบนโยบายและติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน นอกจากนี้ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาแต่ในละอำเภอได้นำเสนอโมเดลของแต่ละโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558  ณ หอประชุม ร.ร.บ้านใหม่ อ.วังชิ้น จ.แพร่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอง ผอ ร ร.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอง ผอ ร ร.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอง ผอ.ร.ร..pdf
315.0 KiB
329 Downloads
Details

กิจกรรมรอบกองไฟ

SCOUT0502

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือของกลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  ณ บริเวณค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านทุ่งตากล้า อ.ลอง จ.แพร่

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

bos0602

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPs อย่างครูมืออาชีพ สู่มาตรฐานสากล (IS)  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

ch0502

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

bbb0502

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษา ซึ่งในโอกาสนี้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนให้การต้อนรับ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 อย่างเป็นทางการและมอบของที่ระลึกให้แก่นางนภาพร แสนบ่อ นักวิชาการศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

ak0502

นายสมบูรณ์ รอบเมือง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ครั้งที่ 1/2558  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2