?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!

welcome to asean phrae2.com
welcome to asean phrae2.com

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน

school812

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของ ร.ร.อนุบาลธนาวิทย์ อ.วังชิ้น, ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา  และ ร.ร.อนุบาลภาวนา อ.เด่นชัย  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

sumen512

นายธีรศักดิ์ แก้วบริสุทธิ์ ผอ.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช และร่วมพีธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามที่ว่าการอำเภอสูงเม่น วันที่ 5 ธันวาคม 2557

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

long512

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในศุภวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลอง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

sumen512

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชน

school512

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ได้แก่ โรงเรียนพัทธกมลพิทยา, โรงเรียนอนุบาลเทพกมล, โรงเรียนระเบียบพิทยา

ผอ.สพป.มอบนโยบาย

bos meeting45

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประชุมบุคลากรในสังกัด  เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมกรรมการให้ค่าคะแนน

bos312

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและให้ค่าคะแนนตามรายละเอียดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้สอน  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2