?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ

ch605นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และนายสมคิด อากรสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของ สพป.แพร่ เขต 2 ระยะที่ 3 ระยะสุดท้าย วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2557 ณ ร.ร.วัดศรีดอก

ดูงานอาเซียน ร.ร.วัดศรีดอก

sridog505คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตบางแค เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมอาเซียนของโรงเรียนวัดศรีดอก อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2557  โดยมีนายมานิต ภาษิตวิไลธรรม ผอ.ร.ร.วัดศรีดอก, คณะครูและศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ

งานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา

vvv605ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557  นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมประชุมประเมิน สรุป งานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา Thai Education 2014 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

swim605สพป.แพร่ เขต 2 จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ให้แก่เด็กนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตามโครงการส่งเสริมทักษะว่ายน้ำเด็กภาคฤดูร้อน ของ สพฐ. ในระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค. 2557  โดยแยกสถานที่จัดกิจกรรมออกเป็น 2 แห่ง คือ สระว่ายน้ำ ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ จำนวน 80 คน และ สระว่ายน้ำ ร.ร.ระเบียบพิทยา จำนวน 120 คน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและสวดพระอภิธรรมศพ

maepeng

ประชุมจัดสรรเงินรางวัล

aaa304นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   ครั้งที่ 1/2557   ในวันที่ 30 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2