?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

bos drug196

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดในและนอกสถานศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนปิ่นทอง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปิน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557  โดยมีนาย ชุมพร กาวีเปิ๊บ ประธานกลุ่มโรงเรียนปิ่นทองและคณะครูให้การต้อนรับ

สพป.แพร่ เขต 2 แข่งขันทักษะภาษาไทย

surasak Thai196

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2557  เป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยและส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านภาษาไทย  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ติดตามเงินอุดหนุน ร.ร.เทพนารี

ch196

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557  นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 , นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการ ออกตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ของ ร.ร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเด่นชัย

denchai196

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ บริหารการศึกษาอำเภอเด่นชัย  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม ร.ร.เด่นไชยประชานุกูล

ประชุมกรรมการประเมินผลตนเองฯ

bos186

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 และคณะกรรมการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

ผอ.สพป.ให้กำลังใจ

bos pakjok186

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ให้กำลังใจครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษากลุ่มฝั่งนที ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ ร.ร.ปากจอกวิทยา นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของ ร.ร.ปากจอกวิทยาในวันเดียวกัน

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

scout176

นายชาติชาย   กันกา  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมเป็นกำลังใจ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ  เนตรนารี  ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน  2557   ณ  โรงเรียนเจริญราษฎร์   อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่  โดยกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ  ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2557  ต่อไป

ผอ.นวรัตน์  ต่วนชะเอม
นายชาติชาย  กันกา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2