?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2ตรวจติดตามเงินอุดหนุน ร.ร.เอกชน

bos176

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557  นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 , นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการ ออกตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ของ ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา อ.เด่นชัย จ.แพร่ และ ร.ร.อนุบาลสานฝัน อ.สูงเม่น จ.แพร่

พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ ม.ต้น

ch166

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2  คาดว่าผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 คน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียนในสังกัดได้เป็นอย่างดี

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

pailom166

นายอุทัย  มโนตุลาการ   ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ล้อม   เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ในวันศุกร์ที่  13  มิถุนายน   2557  โดยมีนักเรียนชั้น ป. 4-6  จากโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม,  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง,  โรงเรียนบ้านแม่รัง,  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม และโรงเรียนบ้านเค็ม  รวมนักเรียนทั้งสิ้น  190 คน เข้ารับการอบรม เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึก มีประสบการณ์  รู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดให้โทษ

กิจกรรมไหว้ครู ร.ร.บ้านปงท่าข้าม

pongtakam166

นายประดิษฐ์  คำมี  ผอ.ร.ร.บ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)  พร้อมด้วยคณะครู ครูฝึกสอน และนักเรียน ร่วมกันจัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557  ณ สนามบาสเก็ตบอล ร.ร.บ้านปงท่าข้าม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมิถุนายน 2557

พิธีไหว้ครู ร.ร.บ้านป่าไผ่

papai166

โรงเรียนบ้านป่าไผ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู  โดยมี นางนิภาพร  บุญสูง ผอ.ร.ร.บ้านป่าไผ่ เป็นประธานในพิธี

พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์

ch156

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ดูแลสุขภาพฟัน

sumen teetc156

เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2557  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3 และ 6 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ได้รับการตรวจฟัน เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้มีสุขภาพที่ดี จากคุณหมอโรงพยาบาลสูงเม่น