?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2ประชุมวางแผนบริหารจัดการศึกษา

bos meeting215นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และผอ.กลุ่ม  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและประชุมวางแผนบริหารจัดการศึกษา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

bos205นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและดูความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ของ ร.ร.บ้านดอนมูล, ร.ร.บ้านแม่ปาน, ร.ร.บ้านแก่งหลวง, ร.ร.บ้านแม่หลู้  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ประชุมผู้ปกครอง

chaloon206ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557  โดยมี นายสำรวย เหว่าโต ผอ.ร.ร. เป็นประธาน

ต้อนรับคณะจาก อบจ.แพร่

pin205นายชุมพร กาวีเปิ๊บ ผอ.ร.ร.บ้านปินอ(ปินประชาราษฎร์) ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสออกติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน จาก อบจ.แพร่ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

“แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ประจำปี 2557″

chaloon205โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ทำพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2557 โดยมีนายสำรวย เหว่าโต ผอ.ร.ร. เป็นประธานในพิธี โดยมอบธงโรงเรียน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ให้แก่คณะกรรมการนักเรียน

นิเทศโรงเรียน

pin195นายชุมพร กาวีเปิ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฎร์) ให้การต้อนรับ นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2    เนื่องในโอกาสออกติดตามนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557  วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ch165

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557  นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ได้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเวียงทอง, ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย และ ร.ร.บ้านร่องเสี้ยว  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ดูการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้น  พร้อมให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ