?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!

นับถอยหลังสอบ O-Net

ํYoutube สพป.แพร่ เขต 2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2 กรอกข้อมูลการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตออนไลน์ กรอกข้อมูลการจัดหาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 92 โรงเรียน จุดเน้นสถานศึกษา โปรแกรม Triple A ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2 ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2welcome to asean phrae2.com
welcome to asean phrae2.com

ประชุม ร.ร.เอกชน

kiti249

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  เพื่อสรุปผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2557  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ดีเด่นระดับประเทศ

nitaya299

นางนุจรีย์  เกี๋ยงคำ เป็น ได้รับรางวัล best practice ด้านวิจัย การจัดการศึกษาพิเศษ ดีเด่นระดับประเทศ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557  ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ในงาน การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 (นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 (นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม)
1. รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 บทคัดย่อเศรษฐกิจพอเพียง 2557
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 บทคัดย่อรูปแบบการบริหารส่งเสริมการอ่าน 2557

เพลงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 

เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

กดเพื่อดาวน์โหลดเพลง

งานแสดงมุทิตาจิตแก่  ผู้เกษียณอายุราชการ 2557

early 259

วันที่ 25 กันยายน 2557  สพป.แพร่  เขต 2  จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557  ”ถักทอสายใย ร้อยดวงใจ ผูกพัน” มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 56 ราย  กิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  หลังจากนั้น นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม  ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

โครงการขยายผลการศึกษา

คุณลักษณะเฉพาะ

ให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติตามเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด 

สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมโครงการ “ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง”

forest199

คณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมโครงการปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง ในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ซึ่ง จ.แพร่ ร่วมกับป่าไม้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการปลูกป่าในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ บ้านนาคูหา และบ้านนาตอง อ.เมือง จ.แพร่