?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!

ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2

กรอกข้อมูลการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตออนไลน์

กรอกข้อมูลการจัดหาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 92 โรงเรียน จุดเน้นสถานศึกษา โปรแกรม Triple A ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2 ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2welcome to asean phrae2.com
welcome to asean phrae2.com

สพป.แพร่ เขต 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา

kiti87นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระธาตุแหลมลี่ ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่  เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ  ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  ร.ร.ปากจอกวิทยา

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

023

นางสาวศิริพร  เมืองฤทธิ์

 

2

029

นางสาวสุกัญญา  อะทะเสน

 

 ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการที่โรงเรียนปากจอกวิทยา ในวันที่ 9 กรกฎาคม2557 เวลา 09.00 น.

ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวมกรอกข้อมูลด่วน

ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวมกรอกข้อมูลด่วนให้โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม ดำเนินการกรอกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) ได้ที่เวบไซต์http://106.0.176.62/specialbasic โดยให้

ดาวโหลดคู่มือการใช้โปรแกรมได้ที่ เวบไซต์http://106.0.176.62/specialbasic  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

 

 

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูปฐมวัยเอกชน

ch67นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ ครูโรงเรียนเอกชนสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน โดยมี นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและผู้บริหารสถานศึกษา ร.ร.เอกชน ร่วมเป็นเกียรติ

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

pongtakam77นายประดิษฐ์ คำมี ผอ.ร.ร.บ้านปงท่าข้าม  พร้อมด้วย คณะครู  นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนักเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล)  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมการแสดงละครพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร การแสดงแต่งการเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี การแสดงชุดจินตลีลา ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ในวันที่ 26 มิถุนายน  2557

ร.ร.วัดศรีดอกต่อต้านยาเสพติด

sirdog no drug77โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านสารเสพติด ยาเสพติดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2557

English Camp ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย

pongpawai67ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวายได้เปิดค่ายกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษอย่างเข้ม English Camp โดยมีนางสาวศรีสุภางค์  ถุงเงิน ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวายเป็นประธานเปิดงานและมีนักเรียนเข้า ร่วมจำนวนมาก ในค่ายมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ตั้งแต่ 30 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2557