?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2ประชุมคุรุสภา

bos56นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมผู้ปกครอง

palluang56นายสนั่น   โสพันธ์   ผอ.ร.ร.วัดพระหลวง  พร้อมด้วยคณะครู   ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของโรงเรียน  ในวันที่ 19  พฤษภาคม 2557  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดพระหลวง

บริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

bos275นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

bos46นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงนโยบายในการจัดการศึกษาและติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในฝัน

ch46นายชาติชาย  กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในฝัน สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อแจ้งผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนในฝัน, การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณธรรมนักวิชาการ  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

รับสมัครครูอัตราจ้าง ร.ร.เด่นไชยประชานุกูล

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา   ค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท สมัครได้ ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  ตั้งแต่วันที่  2 – 8  มิถุนายน 2557 เวลา  09.00 น. – 16.00 น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ

พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

surasak315

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2