?

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

Start here

  • Sitemap
  • ติดต่อ!!
  • ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
  • ภาพกิจกรรมสพป.แพร่ เขต 2
  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด

bos165

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม. 1-3 ของโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ประจำปีการศึกษา 2556  โดยมี นายดนัย อินโองการ ผอ.ร.ร. เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556  ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่ แห่งที่ 2  วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่