?

โครงการวิถีพุทธ

Start here

  • Sitemap
  • ติดต่อ!!
  • ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
  • ภาพกิจกรรมสพป.แพร่ เขต 2
  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด

นายชาติชาย  กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธ  ในวันที่ 29 มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2