?

แสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ

Start here

  • Sitemap
  • ติดต่อ!!
  • ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
  • ภาพกิจกรรมสพป.แพร่ เขต 2
  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด

bos269

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน 33 ราย  ซึ่งได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการศึกษาจนเกิดคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อวงการศึกษา  สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2  โดยมีเพื่อนพ้องน้องพี่  ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด, สำนักงาน สก.สค.จ.แพร่, นายวิโรจน์ พอจิต ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  เดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาจิตกันอย่างอบอุ่น