?

วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O – NET

Start here

  • Sitemap
  • ติดต่อ!!
  • ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
  • ภาพกิจกรรมสพป.แพร่ เขต 2
  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด

นายสุรศักดิ์  ปาเฮ  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์  ประชุมครูวิชาการโรงเรียนเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การสอบ O – NET ป. 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555 ณ  ห้องประชุม สพป. แพร่ เขต 2  ส่วน 2  ในวันที่ 9  พฤศจิกายน  2555