?

“การผลิตสื่อภาษาไทย”

Start here

  • Sitemap
  • ติดต่อ!!
  • ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
  • ภาพกิจกรรมสพป.แพร่ เขต 2
  • ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อภาษาไทย” เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง เด็กพิเศษในเครือข่าย “ทุนครูสอนดี” ในวันที่ 16 พ.ย. 2555 ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งแล้ง