?

Home » Articles posted by ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

Author Archives: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

สอบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์

bos707

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อกำหนดแนวทางและได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 ราย  ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม

bbb207

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนปากจอกวิทยา  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  ณ วัดสะแล่ง อ.ลอง จ.แพร่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี อ.ลอง

long107

ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อ.ลอง จ.แพร่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี อ.สูงเม่น

suman107

ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ณ โรงเรียนเทพนารี  อ.สูงเม่น  จ.แพร่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี อ.วังชิ้น

wangchin107

นายโกวิท บวรศักดิยุต  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ณ โรงเรียนบ้านใหม่  อ.วังชิ้น  จ.แพร่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี อ.เด่นชัย

denchai107

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ณ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ  อ.เด่นชัย  จ.แพร่

ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

supan2606

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558  โดยมี ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และคณะให้การต้อนรับ