?

Home » Articles posted by ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

Author Archives: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

vit318สพป.แพร่ เขต 2 จัดกิจกรรม เยาวชน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557  โดยจัดกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, วาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์, วาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2  โดยมี นายชาติชาย กันกา, นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

pin318โรงเรียนบ้านปิน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยมี นายชุมพร  กาวีเปิ๊บ ผอ.ร.ร.บ้านปิน  เป็นประธานในพิธี และพระครูปริยัติสาธร  บรรยายพิเศษ   ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านปิน

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

pasook308คณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านผาสุก จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี  2557  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557  โดยกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้ความรู้และแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข

การอบรมโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

pongtakam318นายชาติชาย  กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนสูงเม่น โดยมี นายมานะ กาศโอสถ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 2 เป็นวิทยากรในการอบรม  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม

อบรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

pailom318นายอุทัย   มโนตุลาการ   ผอ.ร.ร. บ้านไผ่ล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของคณะครูกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2557  ณ ร.ร.บ้านไผ่ล้อม   ตำบลหัวทุ่ง  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่

ประเมินโรงเรียน

pongpawai318นายชาติชาย  กันกา  รอง ผอ.สพป.แพร่ 2 พร้อมคณะ ได้ทำการตรวจสอบประเมินภายในและการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย โดยมีนางสาวศรีสุภางค์  ถุงเงิน ผอ.ร.ร..ชุมชนบ้านปงป่าหวาย และคณะครูให้การต้อนรับ