Home » Articles posted by ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

Author Archives: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

banmon224นายสง่า พุ่มพวง ผอ.ร.ร.บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชนร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี อดีตผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) และชุมชนร่วมแสดงพลังความรัก ความสมัครสมานสามัคคีมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสร้างรั้วโรงเรียน

paphaanigifงานอนุโมทนาบุญสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีของศิษย์เก่าและชุมชนตำบลแม่จั๊วะเพื่อหารายได้สร้างรั้วโรงเรียนได้ยอดการบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 104,936  บาท ซึ่งยอดบริจาคจากการทอดผ้าป่าในครั้งจะนำไปสร้างรั้วโรงเรียน ความยาว  จำนวน 200 เมตร  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

kangtana1ในวันที่ 11 เมษายน 2557  ร.ร.บ้านค้างตะนะวิทยาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของ อบต.บ่อเหล็กลอง ทั้ง 9 หมู่บ้าน ณ ร.ร.บ้านค้างตะนะวิทยา ทั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโรงเรียน  

รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง วันสงกรานต์

saardanigifนายสะอาด  ศรีปินตา ผอ.ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะและโรงเรียนบ้านดงสุระ รดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้นำชุมชนตำบลแม่จั๊วะ และคณะครูร่วมรดน้ำดำหัว นายสะอาด  ศรีปินตา ผอ.ร.ร. เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557

ระดมทุน

kanttana2กรรมการสถานศึกษา ชุมชน  ศิษย์เก่า เขย สะใภ้ โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา และผู้มีจิตศรัทธา พร้อมใจร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี พัฒนาโรงเรียน เป็นการสำนึกรักบ้านเกิด ทำให้ชุมชนเห็นความสำคัญและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  

สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร

bos184

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำดำหัว นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์, นายโกวิท บวรศักดิยุต, นายชาติชาย กันกา, นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง วันสงกรานต์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557  ณ สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2