?

Home » Articles posted by ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

Author Archives: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.แพร่ เขต 2 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้ประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก เรียนรวมทุกชั้นที่โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 (1 พฤศจิกายน 2557) เป็นต้นไป

สร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์แห่งชาติ

kantana410ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์แห่งชาติ รุ่นที่ 5  ในระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2557 โดย สพฐ. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

มุทิตาจิตคุณครูมณเฑียร  คงมั่น

marang1310คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่รัง   ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการให้กับ คุณครูมณเฑียร  คงมั่น  เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน  2557  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่รัง  

รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ และทุนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5

prechachan1310

ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.ร.ร.บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) พร้อมด้วยนางชุติธร มั่งคั่ง เข้ารับโล่จากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทุนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 จาก ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำลาอาลัย

bos1010

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จัดงานเลี้ยงส่ง นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557  ณ ห้องไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่

ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64

meetting310

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม  ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, นายชาติชาย กันกา, นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 53 เขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ  ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมนครแพร่ทางเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่

พัฒนาคุณธรรมและพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

tungtong299

กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง(บ้านแม่รัง บ้านค้างตะนะวิทยา บ้านนาอุ่นน่อง บ้านเค็ม บ้านนาตุ้มและบ้านไผ่ล้อม)จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและพัฒนาทักษะวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ป.6 – ม. 3 ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557   ณ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมฯ