Home » Articles posted by ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

Author Archives: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว

bos174

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอภิชาติ โตดิลกเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายวิโรจน์ พอจิต ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และนายสมบูรณ์ รอบเมือง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม  ในวันที่ 17 มีนาคม 2557

ประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง

bosนายเนาวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  ในวันที่ 10 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมเตรียมความพร้อม

bos meeting104นายเนาวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64   ณ ห้องประชุม สพม.เขต 37   โดยจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้

เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ

english sridog94นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ภาคฤดูร้อน  Intensive English Summer Camp  Phrae Area 2  เพื่อให้กำลังใจคณะวิทยากร ครู และนักเรียน  โดยมีนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  เข้าค่าย จำนวน 100 คน  ในวันที่ 9  เมษายน 2557  ณ หอประชุม ร.ร.วัดศรีดอก อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Intensive English Summer Camp.

surasak84นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ภาคฤดูร้อน  Intensive English Summer Camp. Phrae Area 2 นักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 100 คน  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการฟัง-พูดและบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2557  ณ หอประชุม ร.ร.วัดศรีดอก อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ปัจฉิมนิเทศ ร.ร.บ้านม่อน

mon84นายสง่า พุ่มพวง ผอ.ร.ร. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านม่อน (ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)ร่วมกันจัดนิทรรศการวิชาการ มอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดโดยตำรวจครูแดร์ โดยมี พ.ต.ท.สวัสดิ์ หล้ากาศ สวญ.สภ.เวียงต้า เป็นผู้มอบ  รวมถึงกิจกรรมเปิดกระปุกออมสิน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา