?

Home » ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารเขต » โครงการวิถีพุทธ

โครงการวิถีพุทธ

นายชาติชาย  กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธ  ในวันที่ 29 มีนาคม 2556  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2