?

Home » ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารเขต » “การผลิตสื่อภาษาไทย”

“การผลิตสื่อภาษาไทย”

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อภาษาไทย” เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง เด็กพิเศษในเครือข่าย “ทุนครูสอนดี” ในวันที่ 16 พ.ย. 2555 ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งแล้ง