?
การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 2

ขอความร่วมมือทางโรงเรียนแจ้งครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://goo.gl/forms/BIEYCQjcmv  ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เป็นอย่างช้า

ช่วงที่ 1/2 วันเกษียณที่ภาคภูมิ มุทิตาจิต 29 ก.ย. 2558 สพป.แพร่ เขต 2

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ณ สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2 ร่องกาศโดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี
ดาวน์โหลดภาพงานมุทิตาจิต และกิจกรรมกิ่วลมได้ที่นี่ http://gg.gg/mutitajit58

พิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สพป.แพร่ เขต 2

นายนายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลงรัตนาคาร โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นใน 5 สนามการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลจรูญลงรัตนาคาร โรงเรียนบ้านปิน โรงเรียนบ้านปากกาง โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม โรงเรียนลองวิทยา(วันที่ 26 กันยายน 2558)
สำหรับภาพกิจกรรมทั้งหมดสามารถชมได้ที่ http://gg.gg/sillapapre2
ชม CLIP VDO พิธิเปิด https://www.youtube.com/playlist?list=PLplsVy5bFCVaUCk9eX8kTwteSMWY6yew1

ูประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ครั้งที่ 65

ปิดค่ายคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนเอกชน

ch199

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ประจำปี 2558 โดยมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการประเมิน ในวันที่ 18 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

เปิดค่ายคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนเอกชน

ch1709

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ประจำปี 2558  ในวันที่ 17 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

แจ้งประธานกลุ่มโรงเรียนที่จะมาประชุมเตรียมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ในวันที่ 18 กันยายน 2558

แจ้งประธานกลุ่มโรงเรียนที่จะมาประชุมเตรียมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ให้เตรียมข้อมูล รายการแข่งขันที่กลุ่มโรงเรียนจะส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่มาด้วย

 

ดร.รอง  ปัญสังกาผอ.สพป.แพร่ เขต2


ข่าวสารในสพป.แพร่ 2 และโรงเรียนในสังกัด