?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2กรอกข้อมูลด่วน ! การส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบออนไลน์

สพป.แพร่ เขต 2 ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กรอกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบออนไลน์ เพื่อเป็นการติดตามและรับทราบผลการดำเนินการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ทางเว็บไซต์ http://tabletsurvey.mict.go.th  คู่มือการกรอกข้อมูล  ทั้งนี้โรงเรียนกรอกข้อมูลการส่งซ่อมแท็บเล็ตได้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

กรอกข้อมูลด่วน! โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม

กรอกข้อมูลด่วน! โรงเรียนจำนวน 86 โรงเรียน ที่ได้รับงบประมาณการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม โปรดดำเนินการกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://210.246.188.154/dltv/login.php ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เป็นอย่างช้า โดยอ่านคำแนะนำหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว

รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.แพร่ เขต 2 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้ประกาศรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก เรียนรวมทุกชั้นที่โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 (1 พฤศจิกายน 2557) เป็นต้นไป

สร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์แห่งชาติ

kantana410ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์แห่งชาติ รุ่นที่ 5  ในระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2557 โดย สพฐ. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

มุทิตาจิตคุณครูมณเฑียร  คงมั่น

marang1310คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่รัง   ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการให้กับ คุณครูมณเฑียร  คงมั่น  เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน  2557  ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่รัง  

รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ และทุนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5

prechachan1310

ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.ร.ร.บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) พร้อมด้วยนางชุติธร มั่งคั่ง เข้ารับโล่จากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทุนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 จาก ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำลาอาลัย

bos1010

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จัดงานเลี้ยงส่ง นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557  ณ ห้องไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่

ผอ.นวรัตน์  ต่วนชะเอม
นายชาติชาย  กันกา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2