?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ด่วนที่สุด !

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการให้นำโปรแกรมที่จะติดตั้งมาติดตั้งเองก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของทางสนามแข่งขัน
เครื่องไม่มี CD-ROM ให้ใช้ USB-FLASH DISK ในการลงข้อมูล
ณ ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

ขอปรับเปลี่ยนนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป 1 – 6 จากวันที่ 2 กย 2557 (ห้องสมุด)
ไปแข่งขันในวันที่ 1 กย 2557 
ณ เวทีกลางใหญ่ โรงเรียนบ้านใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00  น เป็นต้นไป

กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ม 1 – 3  ปรับเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน
เป็นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก วันเวลาการแข่งขันตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันดังต่อไปนี้

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
จะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 2 กันยายน 2557
ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา ตั้งแต่เวลา 09.00น เป็นต้นไป

การแข่งขันกิจกรรมของศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี,ศิลปะ-นาฏศิลป์
จะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 2 กันยายน 2557 ทุกกิจกรรม

สถานที่จัดการแข่งขันคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่มีการแข่งขันหนึ่งทีม ในวันการแข่งขันไม่ต้องมาร่วมการแข่งขัน สพป แพร่ เขต 2
จะเรียนเชิญ ผู้ควบคุมหรือครูผู็ฝึกสอนมาชี้แจงและทำความเข้าใจต่อไป

             การแข่งขันกิจกรรมของปฐมวัย จะดำเนินการแข่งขันภาคเช้าทั้งหมด
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (เดิมแข่งขันภาคบ่าย เปลี่ยนเป็นแข่งขันในภาคเช้า)

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเวปไซด์
โดยตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันตารางการแข่งขันและรายชื่อกรรมการการแข่งขัน
เนื่องจากข้อมูลมีการปรับเปลี่ยน เวลา สถานที่  และรายชื่อกรรมการ

คลิกที่นี่ 

header_sp-pre2 (Custom)

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
1 – 2 กันยายน 2557 ณ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุห้องอุ่นใจ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสอบราคาซื้อ

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำรายชื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบ O-NET

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ O-NET

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.แพร่ เขต 2

ket109ในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2557   สพป.แพร่ เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก นายวัฒนา ผาทอง รอง นายก อบจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม ร.ร.บ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)  โดยมีนายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมี นายชาติชาย กันกา, นายสุรศักดิ์ ปาเฮ, นายโกวิท บวรศักดิยุติ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในสังกัด    

อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

suwin

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สพป.แพร่ เขต 2 อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหาร ร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ นำโดย นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2 ทั้งนี้เป็นการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมโดยรับชมการถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จาก ร.ร.ไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ขอแสดงความยินดี

sridog298

โรงเรียนวัดศรีดอก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน จ.แพร่ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่  4 – 29 สิงหาคม 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 ประเภท คือ  วอลเล่ย์บอล รุ่น 14 และ 16 ปี หญิง. วอลเล่ย์บอลชายหาด  รุ่น 14 และ 16 ปี หญิง

พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

surasak288นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

ch288นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ประเมินคุณภาพภายใน

test sridog 288ร.ร.วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 โดยการนำของคณะตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ ดร.ปรีชาชาญ  อินทรชิต, นายนิกร  พุ่มพวง, นางกอบกุล  พรหมทอง และศึกษานิเทศก์ น.ส.บุษบา  สุกแก้ว  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557

วันวิทยาศาสตร์

vit sridog 288เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ร.ร.วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557  เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข