?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2การดำเนินงานขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ด่วน! สพป.แพร่ เขต 2 ได้รับแจ้งจากสพฐ. ในนโยบายเร่งด่วนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ดังนั้นเพื่อให้นโยบายดำเนินไปตามขั้นตอน สพฐ. จึงได้กำหนดแถลงนโยบายให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสพป.แพร่ เขต 2 (ส่วน 2) อ.สูงเม่น ดังนั้นจึงขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

รายชื่อโรงเรียน               หนังสือนำ/กำหนดการ

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ด่วนที่สุด !

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันดังต่อไปนี้
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล
จะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 2 กันยายน 2557
ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา ตั้งแต่เวลา 09.00น เป็นต้นไป

การแข่งขันกิจกรรมของศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี,ศิลปะ-นาฏศิลป์
จะดำเนินการแข่งขันในวันที่ 2 กันยายน 2557 ทุกกิจกรรม

สถานที่จัดการแข่งขันคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่มีการแข่งขันหนึ่งทีม
ในวันการแข่งขันไม่ต้องมาร่วมการแข่งขัน

สพป แพร่ เขต 2 จะเรียนเชิญ
ผู้ควบคุมหรือครูผู็ฝึกสอนมาชี้แจงและทำความเข้าใจต่อไป

             การแข่งขันกิจกรรมของปฐมวัย
จะดำเนินการแข่งขันภาคเช้าทั้งหมด
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
(เดิมแข่งขันภาคบ่าย เปลี่ยนเป็นแข่งขันในภาคเช้า)

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเวปไซด์
โดยตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันตารางการแข่งขันและรายชื่อกรรมการการแข่งขัน
เนื่องจากข้อมูลมีการปรับเปลี่ยน เวลา สถานที่  และรายชื่อกรรมการ

คลิกที่นี่ 

header_sp-pre2 (Custom)

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
1 – 2 กันยายน 2557
ณ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุห้องอุ่นใจ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดสอบราคาซื้อ

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำรายชื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบ O-NET

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ O-NET

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ

english288

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

kovit278

นายโกวิท บวรศักดิยุติ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมดำเนินการงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

mabongtai288

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์และให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่คณะครู นักเรียน และชุมชน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านแม่บงใต้