?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!

welcome to asean phrae2.com
welcome to asean phrae2.com

ประชุมวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ

surasak3103

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระดับชั้นประถมศึกษา  เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2558   ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

bos3003

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน ในวันที่ 30 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

พัฒนาการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน

ch2903

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  กล่าวปิดการอบรมการพัฒนาการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ในวันที่ 29 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ อ.สูงเม่น จ.แพร่  ซึ่งมี นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด

เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

scout2803

ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  รุ่นที่ 1/2558  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2558 – 3 เมษายน 2558  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.วัดพระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่  โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 ร่วมกับสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่และ ร.ร.เทพนารี

พัฒนาการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน

ch2803

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน  ในวันที่ 28 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์ อ.สูงเม่น จ.แพร่  โดยมี นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5

konkan2703

นายโกวิท บวรศักดิยุต และ นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการเพื่อการบริการเกินคาดหมาย”  ในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558   ณ สพป.ขอนแก่น เขต 5

เปิดตำนานวิถีชีวิตชุมชนห้วยไร่

ss273

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดตำนานวิถีชีวิตชุมชนห้วยไร่ ตามโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนห้วยไร่  ในวันที่ 27 มีนาคม 2558  ณ ร.ร.บ้านห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

ดร.รอง  ปัญสังกา
ดร.รอง  ปัญสังกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2