..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ค้นหา

สารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2

Logo สพป.แพร่ เขต 2
…:: เว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต2 ::…

ร.ร.บ้านแม่แปง
ร.ร.บ้านแพะทุ่งเจริญ
ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง
ร.ร.บ้านแพะทุ่งเจริญ
ร.ร.บ้านปงหัวหาด
ร.ร.บ้านน้ำแรม
ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร
ร.ร.บ้านวังเลียง
ร.ร.บ้านปากกาง
ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ร.ร.บ้านปิน
ร.ร.วัดศรีดอก
ร.ร.วัดสิทธิวิมล
ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ
ร.ร.ชุมชนบ้านปงท่าข้าม
ร.ร.บ้านแม่ปาน
ร.ร.บ้านดอนชัย
ร.ร.บ้านอ้ายลิ่ม
ร.ร.บ้านแม่หลู้
ร.ร.บ้านกวาง
โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง (รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ)
โรงเรียนบ้านแม่ป้าก
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
โรงเรียนบ้านนาพูน
โรงเรียนไร่หลวง
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้
โรงเรียนบ้านน้ำริน
โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

ข่าวด่วนแจ้งให้ทราบ!!

ป้องกันไข้เลือดออก

naunong227

วันที่ 18  กรกฎาคม  2557  สาธารณสุขอำเภอลองจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันไข้เลือดออกจากแพทย์ทางเลือก จากสมุนไพร (ยาโฮมิโอพาธีย์จากสมุนไพร Eupatorium  perfoliatum) กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง โดยมี นายไพโรจน์   สุขธยารักษ์ ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

namkong227

ร.ร.บ้านน้ำโค้ง  โดย นายไพศาล สุวรรณเกษม ผอ.ร.ร.ได้จัดโครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มพัฒนานักเรียนสู่อาเซียน  นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557  ณ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมบวชป่า

mj227

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ ร่วมกิจกรรมบวชป่า ณ สวนสักอุตสาหกรรมป่าไม้ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่  โครงการบวชป่าตามยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน โดยสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย - สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ ร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

pongpawai217

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นางสาวศรีสุภางค์  ถุงเงิน ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกับเทศบาลตำบลปงป่าหวายและชุมชนในตำบลปงป่าหวาย ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ ที่วัด พงป่าหวาย ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยมีชาวบ้านที่มีจิตศรัทธา และนักเรียนมากมายร่วมกันในพิธี

ถวายเทียนพรรษา

papai227

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าไผ่ ได้ทำบุญใส่บาตรและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าไผ่และวัดน้ำพร้าว ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ถวายเทียนจำนำพรรษา

pongpawai227

เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2557   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ได้ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ วัดต้นม่วง  ต.ปงป่าหวาย  อ.เด่นชัย  จ.แพร่   เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

ผอ.นวรัตน์  ต่วนชะเอม
นายนวรัตน์  ต่วนชะเอม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

เว็บลิงค์สำนักงาน

เรื่องล่าสุด


สพปแพร่เขต2
สพปแพร่เขต2
สพปแพร่เขต2All Browser Compitable website. ipv6 ready