..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!

welcome to asean phrae2.com

สารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2

Logo สพป.แพร่ เขต 2

Logo แพร่2…:: เว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต2 ::…

ร.ร.บ้านแม่แปง
ร.ร.บ้านแพะทุ่งเจริญ
ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง
ร.ร.บ้านแพะทุ่งเจริญ
ร.ร.บ้านปงหัวหาด
ร.ร.บ้านน้ำแรม
ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร
ร.ร.บ้านวังเลียง
ร.ร.บ้านปากกาง
ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ร.ร.บ้านปิน
ร.ร.วัดศรีดอก
ร.ร.วัดสิทธิวิมล
ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ
ร.ร.ชุมชนบ้านปงท่าข้าม
ร.ร.บ้านแม่ปาน
ร.ร.บ้านดอนชัย
ร.ร.บ้านอ้ายลิ่ม
ร.ร.บ้านแม่หลู้
ร.ร.บ้านกวาง
โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง (รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ)
โรงเรียนบ้านแม่ป้าก
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
โรงเรียนบ้านนาพูน
โรงเรียนไร่หลวง
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้
โรงเรียนบ้านน้ำริน
โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

ข่าวด่วนแจ้งให้ทราบ!!

สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว

bos174

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายอภิชาติ โตดิลกเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายวิโรจน์ พอจิต ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และนายสมบูรณ์ รอบเมือง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม  ในวันที่ 17 มีนาคม 2557

ประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานลูกจ้าง

bosนายเนาวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  ในวันที่ 10 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

ประชุมเตรียมความพร้อม

bos meeting104นายเนาวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64   ณ ห้องประชุม สพม.เขต 37   โดยจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้

เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ

english sridog94นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ภาคฤดูร้อน  Intensive English Summer Camp  Phrae Area 2  เพื่อให้กำลังใจคณะวิทยากร ครู และนักเรียน  โดยมีนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  เข้าค่าย จำนวน 100 คน  ในวันที่ 9  เมษายน 2557  ณ หอประชุม ร.ร.วัดศรีดอก อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Intensive English Summer Camp.

surasak84นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ภาคฤดูร้อน  Intensive English Summer Camp. Phrae Area 2 นักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 100 คน  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเน้นการฟัง-พูดและบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2557  ณ หอประชุม ร.ร.วัดศรีดอก อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ปัจฉิมนิเทศ ร.ร.บ้านม่อน

mon84นายสง่า พุ่มพวง ผอ.ร.ร. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านม่อน (ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)ร่วมกันจัดนิทรรศการวิชาการ มอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดโดยตำรวจครูแดร์ โดยมี พ.ต.ท.สวัสดิ์ หล้ากาศ สวญ.สภ.เวียงต้า เป็นผู้มอบ  รวมถึงกิจกรรมเปิดกระปุกออมสิน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

ผอ.นวรัตน์  ต่วนชะเอม
นายนวรัตน์  ต่วนชะเอม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

เว็บลิงค์สำนักงาน

เรื่องล่าสุด


สพปแพร่เขต2
สพปแพร่เขต2
สพปแพร่เขต2All Browser Compitable website. ipv6 ready