?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!

ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2

กรอกข้อมูลการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตออนไลน์

กรอกข้อมูลการจัดหาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 92 โรงเรียน จุดเน้นสถานศึกษา โปรแกรม Triple A ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2 ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2welcome to asean phrae2.com
welcome to asean phrae2.com

พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

close1912

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์กอเปา อบจ.แพร่)   โดย นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีปิด และส่งมอบธงเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ให้กับจังหวัดเจ้าภาพลำดับต่อไปคือ จังหวัดพิษณุโลก

สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมงานฌาปนกิจศพ

bos1812

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางสังวร  วงศ์ฮู้ มารดาของ นางกาญจนา เทียมแสน เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2  พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ฌาปนสถานบ้านท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64

silapa2

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2, นายโกวิท บวรศักดิยุต, นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (ศูนย์กอเปา อบจ.แพร่) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557   โดย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ (เฉพาะความพิการ)

silapa1

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ (เฉพาะความพิการ) ครั้งที่ 64  ณ ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล อ.เมือง จ.แพร่ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน

meeting1712

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64  ณ ร.ร.อนุพงศ์พัชรินทร์, ร.ร.เทพนารี, ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร อำเภอสูงเม่น  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557

สภากาแฟ

cofee1612

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมสภากาแฟ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่  โดยมีนายศักดิ์ สมบุญโต ผวจ.แพร่ เป็นประธาน

ประชุมเตรียมงาน

kovit1512

นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดมหกรรมหนังสือและสื่อการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2