?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 (นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 (นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม)
1. รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 บทคัดย่อเศรษฐกิจพอเพียง 2557
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 บทคัดย่อรูปแบบการบริหารส่งเสริมการอ่าน 2557

วันสถาปนาครบรอบ 57 ปี

satapana

นายสำรวย เหว่าโต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร คณะครู และนักเรียน

จัดงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ วันสถาปนาครบรอบ  57  ปี   วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

พัฒนาคุณธรรมและพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

tungtong299

กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง(บ้านแม่รัง บ้านค้างตะนะวิทยา บ้านนาอุ่นน่อง บ้านเค็ม บ้านนาตุ้มและบ้านไผ่ล้อม)จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและพัฒนาทักษะวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ป.6 – ม. 3 ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2557   ณ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมฯ

ประชุม ร.ร.เอกชน

kiti249

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  เพื่อสรุปผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2557  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ดีเด่นระดับประเทศ

nitaya299

นางนุจรีย์  เกี๋ยงคำ เป็น ได้รับรางวัล best practice ด้านวิจัย การจัดการศึกษาพิเศษ ดีเด่นระดับประเทศ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557  ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ในงาน การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

เพลงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 

เพลงค่านิยมหลัก 12 ประการ

กดเพื่อดาวน์โหลดเพลง

งานแสดงมุทิตาจิตแก่  ผู้เกษียณอายุราชการ 2557

early 259

วันที่ 25 กันยายน 2557  สพป.แพร่  เขต 2  จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557  ”ถักทอสายใย ร้อยดวงใจ ผูกพัน” มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 56 ราย  กิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  หลังจากนั้น นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม  ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2