?welcome to asean phrae2.com
กองทุนช่วยเหลือนักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษา

watt2907

ดร.รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  , นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  นำคณะข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในสังกัดร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ  วัดแก้วมงคล  อ.สูงเม่น, วัดห้วยกูด  อ.เด่นชัย, วัดพระธาตุขวยปู๋  อ.วังชิ้น, วัดบ้านปง  อ.ลอง  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

สพป.แพร่ เขต 2 รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.

bos2807

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558  สพป. แพร่ เขต 2 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นำคณะโดย นายธนากร งามชมภู ประธานคณะกรรมการ, น.ส.เอกวรรณ ตั้งซุงยัง และ นางจตุพร เรียงความ ณ ห้องประชุม  สพป.แพร่ เขต 2  โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะฯ ให้การต้อนรับ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

aaa2707

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2588  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ket2707

นายวิโรจน์ พอจิต ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ครั้งที่ 2/2558  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2588  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทยสู่การปฏิบัติในห้องเรียน

surasak2407

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทยสู่การปฏิบัติในห้องเรียน”  ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษา

mou2307

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่าง สพป.แพร่ เขต 2 ร่วมกับ สถานศึกษา สถานีตำรวจภูธร อบต. เทศบาลตำบล รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ในตำบลต้าผามอก อำเภอลอง  ณ โรงเรียนบ้านปิน  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ด่วนที่สุด! โรงเรียนสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เข้ามากรอกข้อมูลคู่มือประชาชน ตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ

Screenshot (38)ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 พิมพ์แบบคู่มือประชาชนทั้ง 8 กระบวนงานมาด้วย
ในวันอบรม เสาร์-อาทิตย์ที่จะถึงนี้ ณ ห้อง I.C.T. สพป.แพร่ เขต 2
ที่ลิงค์ http://www.phrae2.com/docs/8process_sch.rar

ดร.รอง  ปัญสังกาผอ.สพป.แพร่ เขต2


ข่าวสารในสพป.แพร่ 2 และโรงเรียนในสังกัด