?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2การจัดสรรงบประมาณการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ให้ทุกโรงเรียนถือปฏิบัติตามเอกสารแนบ

คุณลักษณะเฉพาะ     โครงการขยายผลการศึกษา

ค่ายคุณธรรมนำความรู้ ร.ร.เอกชน สพป.แพร่ เขต 2

ch169

ในวันที่ 16 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2  นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน โดยคณะวิทยากรกลุ่มผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ “เรือนเพาะชำ”

รับมอบทุนการศึกษาจากพระธรรมปริยัติเวที

getpin2014ttccjjaq
นายชุมพร กาวีเปิ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาจากพระธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม โดยมี นายมาโนชย์ คำสี วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนมอบ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ วันที่ 15 กันยายน 2557

จัดกิจกรรม เปิดโลกอัจฉริยะ

 

DDDCCF2014

ดร.กรรชฎา พิริยะรังสรรค์ ผอ.โครงการ ซี ซี เอฟ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาเยี่ยมนักเรียนในโครงการ ณ โรงเรียนบ้านแม่หลู้เมื่อ วันที่ 5 กันยายน 57 และ จัดกิจกรรม เปิดโลกอัจฉริยะโดยมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม 5 รร. บ้านแม่หลู้ บ้านแม่รัง แม่จองไฟ วังเลียง และ บ้านแม่บงใต้ โดยมีการอบรมครูและนักเรียนที่ร่มโครงการ ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 57

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ ร.ร.เอกชน

ch159

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2  โดยมี นางกิ่งดาว กาทุ่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเป็นผู้กล่าวรายงาน

การใช้คอมพิวเตอร์พกพา

surasak158

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ ICT สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2  โดยมีคณะกรรมการจาก สพฐ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงาน

แพร่รักษาศีลห้า บ้านน่าอยู่ หมู่เฮาสุขใจ

nok158

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ ตามโครงการแพร่รักษาศีลห้า บ้านน่าอยู่ หมู่เฮาสุขใจ  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2