..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!

welcome to asean phrae2.com

สารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2

Logo สพป.แพร่ เขต 2

Logo แพร่2…:: เว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต2 ::…

ร.ร.บ้านแม่แปง
ร.ร.บ้านแพะทุ่งเจริญ
ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง
ร.ร.บ้านแพะทุ่งเจริญ
ร.ร.บ้านปงหัวหาด
ร.ร.บ้านน้ำแรม
ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร
ร.ร.บ้านวังเลียง
ร.ร.บ้านปากกาง
ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
ร.ร.บ้านปิน
ร.ร.วัดศรีดอก
ร.ร.วัดสิทธิวิมล
ร.ร.ชุมชนบ้านร่องกาศ
ร.ร.ชุมชนบ้านปงท่าข้าม
ร.ร.บ้านแม่ปาน
ร.ร.บ้านดอนชัย
ร.ร.บ้านอ้ายลิ่ม
ร.ร.บ้านแม่หลู้
ร.ร.บ้านกวาง
โรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง (รถไฟรัฐราษฎร์บพิธ)
โรงเรียนบ้านแม่ป้าก
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ
โรงเรียนบ้านนาพูน
โรงเรียนไร่หลวง
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้
โรงเรียนบ้านน้ำริน
โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา

ข่าวด่วนแจ้งให้ทราบ!!

ประชุมพิจารณางบประมาณ

bbng234ในวันที่ 23 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2  นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. 

เตรียมรับบำเหน็จบำนาญ

kity234นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ให้กำลังใจ คณะครูในสังกัดในการประชุมเพื่อเตรียมดำเนินการขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2557  จำนวนทั้งหมด 51 ราย  โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  ในวันที่ 23 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

banmon224นายสง่า พุ่มพวง ผอ.ร.ร.บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชนร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี อดีตผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) และชุมชนร่วมแสดงพลังความรัก ความสมัครสมานสามัคคีมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสร้างรั้วโรงเรียน

paphaanigifงานอนุโมทนาบุญสร้างกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีของศิษย์เก่าและชุมชนตำบลแม่จั๊วะเพื่อหารายได้สร้างรั้วโรงเรียนได้ยอดการบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 104,936  บาท ซึ่งยอดบริจาคจากการทอดผ้าป่าในครั้งจะนำไปสร้างรั้วโรงเรียน ความยาว  จำนวน 200 เมตร  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

kangtana1ในวันที่ 11 เมษายน 2557  ร.ร.บ้านค้างตะนะวิทยาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของ อบต.บ่อเหล็กลอง ทั้ง 9 หมู่บ้าน ณ ร.ร.บ้านค้างตะนะวิทยา ทั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโรงเรียน  

รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง วันสงกรานต์

saardanigifนายสะอาด  ศรีปินตา ผอ.ร.ร.บ้านแม่จั๊วะ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่จั๊วะและโรงเรียนบ้านดงสุระ รดน้ำดำหัวเพื่อขอพรจากผู้นำชุมชนตำบลแม่จั๊วะ และคณะครูร่วมรดน้ำดำหัว นายสะอาด  ศรีปินตา ผอ.ร.ร. เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557

ผอ.นวรัตน์  ต่วนชะเอม
นายนวรัตน์  ต่วนชะเอม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

เว็บลิงค์สำนักงาน

เรื่องล่าสุด


สพปแพร่เขต2
สพปแพร่เขต2
สพปแพร่เขต2All Browser Compitable website. ipv6 ready