Tag: สอบกพ 2556

แนวข้อสอบ กพ2556 ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย

| เมษายน 24, 2013 | 0 Comments

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย ตอนที่ 1 คำศัพท์ คำ คือถ้อยคำที่กล่าวออกมาให้รู้เฉพาะคำหนึ่งๆ เท่านั้น คำประกอบด้วยคำผสมอย่างน้อย 3 ส่วน คือ พยัญชนะต้น,สระ, เสียงหรือวรรณยุกต์ และมีส่วนอื่นๆ มาประกอบเข้าอีกด้วยตามความจำเป็น ได้แก่ ตัวสะกดและตัวการันต์ คำศัพท์ หมายถึงคำยากที่ต้องแปล, ตามหลักสูตรการสอบเข้ารับราชการจะทดสอบเกี่ยวกับ 1.การสะกดคำ 2.การอ่านคำ 3.ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ 4.การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การสะกดคำ ข้อสอบประเภทนี้เป็นการวัดการสะกดคำ โจทก์: จะกำหนดคำมาให้แล้วให้หาคำที่สะกดผิดหรือให้หาคำที่สะกดถูก คำชี้แจง ให้หาคำที่สะกดผิดข้อละเพียงละคำตอบเดียว

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แจกแนวข้อสอบ สะกดรอยข้อสอบ สอบ กพ 2555 ครั้งที่ 1

| เมษายน 12, 2013 | 0 Comments

เอกสารชุดสะกดรอยข้อสอบ สอบ กพ ภาค ก. ให้โหลดในเว็บฟรี จะทะยอยนำมาลงให้ทั้งหมดจะมี 15 ชุด ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างล่าง

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม