Tag: พรบ กศน

แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

| พฤษภาคม 6, 2013 | 0 Comments

๑. พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ประกาศใช้วันใด. ก.  1 มีนาคม 2551 ข.  2 มีนาคม 2551 ค.  3 มีนาคม 2551. ง.  4 มีนาคม 2551 ๒. พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 บังคับใช้วันใด ก.  1 มีนาคม 2551 ข.  2 มีนาคม 2551 ค.  3 มีนาคม 2551 ง.  4 มีนาคม 2551.

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม