ข้อสอบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 2557

| สิงหาคม 3, 2013 | 0 Comments

Localกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
————————————-
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
มาตรา
หมวด 1 บททั่วไป


หมวด 1 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6
หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 16
หมวด 3 การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร 23
หมวด 4 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30
บทเฉพาะกาล                 รายละเอียด!!
… อ่านรายละเอียดและข้อมูลเอกสารประกอบเพิ่มเติม ได้ที่นี่!! …

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 1162 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags: ,

Category: แนวข้อสอบปี2557

..เพิ่มความคิดเห็น..