แนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย การเรียงประโยค

| เมษายน 21, 2013 | 0 Comments

book-textbook_resize

1) 1. เป็นจำนวนมาก 2. รัฐและประชาชน 3.ในท้องถิ่นต่างๆ 4. ได้รวมกันจัดตั้งโรงเรียน
ก. 2 4 1 3
ข. 1 2 3 4
ค. 2 3 4 1
ง. 1 4 2 3
จ. 4 3 2 1

2) 1 .สมัยสุโขทัย 2. ปรากฎตามศิลาจารึกว่า 3.ชาวสุโขทัยไม่นิยมความเป็นทาส 4. เมื่อตรวจดูตามประวัติทาส 5. เห็นมีส่วนใหญ่ทางกรุงศรีอยุธยา
ก. 1 3 2 4 5
ข. 4 2 1 3 5
ค. 2 1 3 4 5
ง. 5 4 3 2 1
จ. 3 4 5 2 1

3) 1. จากผลการศึกษาค้นคว้า 2. ดังกล่าว 3.การศึกษามีค่ายิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ 4. จะเห็นได้ว่า
ก. 1 2 3 4
ข. 1 2 4 3
ค. 4 3 1 2
ง. 2 3 4 1
จ. 4 1 2 3  ไฟล์1

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 2125 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags: , , ,

Category: แนวข้อสอบปี2556

..เพิ่มความคิดเห็น..