แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป สำนักงาน กพ 2556

| มิถุนายน 25, 2013 | 0 Comments

nws0001914

ความรู้ทั่วไป
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง) เป็นข้าราชการในสายงานที่มีระดับเริ่มต้นตั้งแต่
ระดับ (ซี) 3-5 หรือ 6ว เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่จะสอบเป็น
ระดับ 7 ถ้าสอบได้และได้รับการบรรจุ จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนายอำเภอ ต่อจากนั้นก็ดำรงตำแหน่งระดับ 7 ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงลำดับการขึ้นบัญชีเพื่อแต่งตั้งให้เป็น


ระดับ 8 เริ่มจาก
หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ 8ว
ปลัดอำเภออาวุโส ระดับ 8ว
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ระดับ 8ว ต่อจากนั้นจึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็น
นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8)
ผู้อำนวยการกอง ระดับ 8
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ระดับ 8-9 ชช
ปลัดจังหวัด ระดับ 9
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระดับ 9
ผู้ว่าราชการจังหวัดระดับ 10
อธิบดี ระดับ 10
รองปลัดกระทรวง ระดับ 10
และปลัดกระทรวง ระดับ 11 (ปลัดกระทรวงมีเพียงตำแหน่งเดียว)  รายละเอียด1

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 1217 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags: , ,

Category: แนวข้อสอบปี2556

..เพิ่มความคิดเห็น..