ข้อสอบการเรียงประโยค หรือการเรียงข้อความ 2556

| พฤษภาคม 24, 2013 | 0 Comments

55992205_1
1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1
ก. ทั้งในรูปแบบการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น
ข. ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
ค. เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาลงทุน
ง. ได้ดำเนินนโยบายเป็นทางการเงิน

2. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. ช่วยให้เกินประสิทธิภาพในการสำรวจ
ข. การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ
ค. ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ
ง. และเป็นประโยชน์ในต่อการวางแผนดำเนินงาน

3. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด
ข. ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า
ค. ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
ง. ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าและย่อหน้า

4. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. เพื่อให้แอลกอฮอล์บางส่วนถูกขับออกมาทางลมหายใจ เหงื่อ และปัสสาวะ
ข. การดื่มสุราอย่างถูกต้องจึงควรดื่มช้า ๆ
ค. ถ้าตับไม่ดีโอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราเหล้าก็มากกว่าคนปกติ
ง. ตับเป็นอวัยวะสำคัญที่จะช่วยกรองแอลกอฮอล์  อ่านเพิ่มเติม!!

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 1671 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags: , ,

Category: แนวข้อสอบปี2556

..เพิ่มความคิดเห็น..