ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปกพ2556

| เมษายน 17, 2013 | 0 Comments

book-textbook_resize
สรุปแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน กพ ประจำปี 2556
จำนวน 1900 กว่าข้อ สำหรับ อ่านสอบ และทดสอบ สำหรับการสอบสอบ กพ ภาค ก


สอบกพ ภาค ข, สอบกพ ภาค ค,สอบ กพ สอบตำรวจ ,สอบ กพ  สอบทหาร ,สอบ กพ  สอบ อบต.
และสามารถใช้ได้กับทุกสาขาวิชาชีพ

Example
1.พระมหากษัตริตย์รัชกาลปัจจุบัล เป็นรัชสมัยที่เท่าใด? แห่งราชวงศ์จักรี
ก. รัชกาลที่ 9
ข. รัชกาลที่ 8
ค. รัชกาลที่ 7
ง. รัชกาลที่ 6

2.รัชการปัจจุบัน ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อใด?
ก. 9 มิถุนายน 2475
ข. 9 มิถุนายน 2476
ค. 9 มิถุนายน 2477
ง. 9 มิถุนายน 2478
file1

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 2031 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags:

Category: แนวข้อสอบปี2555

..เพิ่มความคิดเห็น..