แนวข้อสอบ กพ56พร้อมเฉลย

| เมษายน 22, 2013 | 0 Comments

55992205_1

เนื้อหาภายในเล่มและไฟล์นี้ประกอบไปด้วย
-เทคนิคการทำข้อสอบ กพ56
-แนวข้อสอบการใช้คำศัพท์และหลักของภาษาไทย 198ข้อ
-แนวข้อสอบการรู้จักความหมายของคำและกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบการอ่านคำและการเขียนคำ
-แนวข้อสอบความเข้าใจอุปมา-อุปไมย
-แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ56
-ข้อสอบความรู้ทั่วไป
-ข้อสอบความสามารถทั่วไป
-ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเบื้องต้น
-แนวข้อสอบความรู้รอบตัว56
-ตัวอย่างแนวข้อสอบกพ 56 พร้อมเฉลย
-แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลจำนวน 40 ข้อ เป็นต้น

1109File1

เหมาะสำหรับการเตรียมตัวสอบหรืออ่านสอบ สำนักงาน กพ
ทั้งภาค ก,ภาค ข และภาค ค หรือการสอบ ONet ของน้องๆ
หรือว่าเหมาะสำหรับการอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบตรงของสำนักงาน ต่างๆ
ประกอบไปด้วยความถนัดทางการของ มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 7112 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags: ,

Category: ทั่วไป

..เพิ่มความคิดเห็น..