แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ 2556 ชุดที่1

| พฤษภาคม 8, 2013 | 0 Comments

55992205_1

1. เงื่อนไข A B = D < C > F
C < E ≤ G J (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์) 1. ข้อสรุปที่ 1 J > F
ข้อสรุปที่ 2 J > E
2. ข้อสรุปที่ 1 A ≠ D
ข้อสรุปที่ 2 D > F
3. ข้อสรุปที่ 1 E ≠ F
ข้อสรุปที่ 2 G E

file1
4. ข้อสรุปที่ 1 C = G
ข้อสรุปที่ 2 J < G 5. ข้อสรุปที่ 1 B > F
ข้อสรุปที่ 2 2D > C
2. เงื่อนไข R < S > T ≠ U > V (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)
W < X Y Q
6. ข้อสรุปที่ 1 W < Q ข้อสรุปที่ 2 U > Y
7. ข้อสรุปที่ 1 Q ≥ V
ข้อสรุปที่ 2 U > W

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 2305 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags:

Category: ทั่วไป

..เพิ่มความคิดเห็น..