วุฒิที่ กพ กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบปีประมาณ พศ 2555-2556

| เมษายน 21, 2013 | 0 Comments

nws0001914

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แจ้งมติ กพ ให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิต่างๆ ที่ กพ กำหนดเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือสามัญ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ กพ กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง๒
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2554 มาเพื่อถือปฏิบัติ ความจริงแล้วนั้น

บัดนี้ กพ ได้พิจารณามีมติกำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบุคคล ซึ่ง สำเร็จการศึกษา
ในวุฒิที่ กพ กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือและแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556 นั้น
ดังเอกสารแนบ1

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 900 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags: ,

Category: ทั่วไป

..เพิ่มความคิดเห็น..