ข้อสอบการเรียงประโยค กพ2556

| พฤษภาคม 1, 2013 | 0 Comments

55992205_1

ข้อสอบการเรียงประโยค
1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1
ก. ทั้งในรูปแบบการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น
ข. ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
ค. เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาลงทุน
ง. ได้ดำเนินนโยบายเป็นทางการเงิน


2. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. ช่วยให้เกินประสิทธิภาพในการสำรวจ
ข. การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ
ค. ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ
ง. และเป็นประโยชน์ในต่อการวางแผนดำเนินงาน
3. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 2
ก. ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด
ข. ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า
ค. ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
ง. ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าและย่อหน้า
4. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. เพื่อให้แอลกอฮอล์บางส่วนถูกขับออกมาทางลมหายใจ เหงื่อ และปัสสาวะ
ข. การดื่มสุราอย่างถูกต้องจึงควรดื่มช้า ๆ
ค. ถ้าตับไม่ดีโอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราเหล้าก็มากกว่าคนปกติ
ง. ตับเป็นอวัยวะสำคัญที่จะช่วยกรองแอลกอฮอล์
5. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3
ก. เคยมีความเจริญทั้งทางด้านอารยธรรม และศิลปกรรม ตลอดจนศาสนา
ข. ควบคู่กับประวัติศาสตร์ และความเจริญของกรุงสุโขทัย
ค. จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาช้านาน
ง. ซึ่งปัจจุบันร่องรอยแห่งความเจริญในด้านต่าง ๆ ยังปรากฏให้เห็นอยู่ file2

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 1099 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags:

Category: ทั่วไป

..เพิ่มความคิดเห็น..