Recent Articles

ทุนการศึกษา BMW Service Apprentice Program 2557

BMW มอบทุนการศึกษาในโครงการ BMW Service Apprentice Program 2557 BMW Service Apprentice Program เกิดขึ้นโดยบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและความชำนาญ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม ยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน โดยได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2555

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษต่อต่างประเทศ ประจำปี 2557 ธ.กสิกรไทยฯ

ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2557 ณ ต่างประเทศจำนวน 6 ทุน ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 6 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 1. ประเภทของทุน ทุนที่ 1 ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/ จำนวน 3 ทุน ตลาดทุน/Financial Engineering หรือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ IT) ทุนที่ 2 ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/ จำนวน 1 ทุน ตลาดทุน/Financial Engineering) ทุนที่ 3 ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การตลาด) จำนวน 1 ทุน […]

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

รับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2557

รับตรงหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับตรง รอบที่ 2 สมัครได้เลยตั้งแต่วันที่ 3-28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีหลักสูตรนานาชาติจำนวน 4 สาขาวิชาให้เลือกเรียน ได้แก่ 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน) 4. สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

เปิดสอบรับตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา (วท.บ.) ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาโครงการ Beta Young Entrepreneur

เปิดรับนักเรียนชั้นม.ปลายเข้าเรียนต่อในโครงการ Beta Young Entrepreneur ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกันระหว่างมูลนิธิสิริวัฒนภักดีโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการปั้นเด็กรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม การเรียนการสอนแตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป ดังนี้

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม