เว็บไซต์กลุ่มงานภายในสพป.แพร่ เขต 2
iTEC ศูนย์เทคโนฯ สพป.แพร่ เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มเอกชนฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
ระบบ E-Online ภายในของสพป.แพร่ เขต 2 และส่วนราชการใน สพฐ.
amss++สพป.แพร่ เขต 2 amss++สพป.แพร่ เขต 2 TEPE Online DLIT Phrae2 เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  
SMART OBEC OBEC E-Office เดิม E- Money  สพป.แพร่ เขต 2  
ยกเลิกระบบ E-Office เดิม ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และเริ่มใช้ Smart Area (amss++) เป็นต้นไป คลิ๊กเพื่อเข้าระบบ Smart Area  
เข้าสู่เว็บไซต์หลัก สพป.แพร่ เขต 2
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ตั้งอยู่เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150
โทรศัพท์สำนักงาน 0 5458 4130 ต่อ 108 | โทรสาร 0 5458 3652 E-Mail : admin@phrae2.go.th