เว็บไซต์กลุ่มงานภายในสพป.แพร่ เขต 2
iTEC ศูนย์เทคโนฯ สพป.แพร่ เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มเอกชนฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
ระบบ E-Online ภายในของสพป.แพร่ เขต 2 และส่วนราชการใน สพฐ.
amss++สพป.แพร่ เขต 2 amss++สพป.แพร่ เขต 2 TEPE Online DLIT Phrae2 เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  
Phrae2 E-office OBEC E-Office สมุดคำสั่ง หนังสือรับรอง ทะเบียนส่ง ลงทะเบียนรับหนังสือ E- Money  สพป.แพร่ เขต 2  
   
เข้าสู่เว็บไซต์หลัก สพป.แพร่ เขต 2
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ตั้งอยู่เลขที่ 167 หมู่ที่ 6 ถนนจรูญลองรัฐ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150
โทรศัพท์สำนักงาน 0 5458 4130 ต่อ 108 | โทรสาร 0 5458 3652 E-Mail : admin@phrae2.go.th
ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและเว็บไซต์สำนักงาน โทร 085 900 8646